Σπ. Σπυρίδων: Οι ελληνικές νησιωτικές περιοχές έχουν πολύ μεγαλύτερες ανάγκες ενίσχυσης σήμεραΣτην τακτική συνεδρίαση της COTER (Commission for Territorial Cohesion Policy), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου στις Βρυξέλλες, συμμετείχε ο Σπ. Σπυρίδων, με την ιδιότητά του ως Μέλος της Επιτροπής Περιφερειών (ΕτΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η COTER είναι ειδικό όργανο της ΕτΠ που ασχολείται με την ευρωπαϊκή σύγκλιση, την ανάπτυξη και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση έμφαση δόθηκε σε γνωμοδότηση που αφορούσε τις ειδικές πολιτικές, οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν, προκειμένου να περιοριστούν οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες που παρατηρούνται μεταξύ διαφόρων περιοχών της Ευρώπης.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Σπυρίδων ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Το επόμενο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2014-2020, είναι το βασικό μας εργαλείο για την επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης, για την εξάλειψη των μεγάλων ανισοτήτων που σήμερα βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για την νέα λοιπόν Προγραμματική Περίοδο, πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν δύο πολύ σημαντικά ζητήματα: Πρώτον, το πώς θα περιγραφεί με σαφήνεια η ενίσχυση περιοχών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία τελικά αναιρούν τις πολιτικές σύγκλισης, όπως συμβαίνει με τις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδος. Δεύτερον, και πολύ σημαντικό, ποιων ετών το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν θα λάβουμε υπόψη για την αξιολόγηση των Περιφερειών.

Σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως όμως στην Ελλάδα λόγω της σφοδρής οικονομικής κρίσης, το ΑΕΠ έχει έντονη πτωτική τάση τα τελευταία χρόνια. Επομένως πρέπει, κατ’ εξαίρεση, για την κατανομή των πόρων της περιόδου 2014-2020 να λάβουμε υπόψη το ΑΕΠ των δύο τελευταίων ετών, 2012 και 2013, και όχι προγενέστερων. Διαφορετικά, η εικόνα της οικονομίας των κρατών θα είναι τελείως εσφαλμένη και η πολιτική σύγκλισης που θα σχεδιαστεί θα είναι καταδικασμένη να αποτύχει», τόνισε ο κ. Σπυρίδων.
Σχολιάστε