Σάββας Αθανασίου: Τι έγιναν τα χρήματα από τα τέλη αποχέτευσης;o Σάββας Αθανασίου

Οι θέσεις και τα ερωτήματα που έθεσε και ανέπτυξε το Δίκτυο Πολιτών «ΑλλάΖΟΥΜΕ τα Μέθανα και την Τροιζηνία» κατά την συζήτηση της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της Δευτέρας 17.12.2012 και όπως κατατέθηκαν στα πρακτικά έχουν ως εξής:

1. Είναι απαράδεκτο και αντιδημοκρατικό να γίνεται συζήτηση του δημοτικού συμβουλίου και να μην δίνονται στους συμβούλους της μειοψηφίας, παρά την προφορική και έγγραφη αίτηση τους, οι εισηγήσεις και το σχέδιο προϋπολογισμού του έτους 2013. Το επιχείρημα ότι «εργαστήκαμε το Σαββατοκύριακο για να ολοκληρωθεί ο προϋπολογισμός» είναι αστείο, επειδή ούτε στα μέλη της μειοψηφίας που συμμετέχουν στην Οικονομική Επιτροπή δόθηκαν τα σχετικά έγγραφα. Είναι πρωτόγνωρες αυτές οι πρακτικές και θυμίζουν άλλες εποχές. Άλλωστε, η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε την Παρασκευή, τρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

2. Ζητήθηκε η μείωση του τέλους αποχέτευσης από 80% επί της κατανάλωσης του ύδατος σε 30%. Τονίσαμε ότι οι κάτοικοι του Πόρου πληρώνουν 35% επί της κατανάλωσης, όταν ο δήμος Πόρου έχει την αποκλειστική ευθύνη της διαχείρισης και της λειτουργίας του ΒΙΟΚΑ και οι κάτοικοι του Γαλατά και της Τροιζηνίας πληρώνουν το 80% επί της κατανάλωσης. Η πρόταση απορρίφθηκε από την πλειοψηφία.

3. Προτάθηκε η πλήρης απαλλαγή των κατοίκων των μικρών, ορεινών και απομακρυσμένων οικισμών του Δήμου Τροιζηνίας από τα δημοτικά τέλη, με παράλληλη την πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος ηλεκτροδότησης των περιοχών αυτών με φωτοβολταϊκά πάνελ σε στύλους και αξιοποίηση της ανακύκλωσης και κομποστοποίησης των οικιακών σκουπιδιών. Επίσης, ζητήθηκε να εξετασθεί και η σταδιακή μείωση των δημοτικών τελών στον Γαλατά και στην Λουτρόπολη των Μεθάνων και στα μεγαλύτερα χωριά με αντίστοιχα αποτελεσματικά μέτρα. Η πρόταση απορρίφθηκε από την πλειοψηφία.

4. Ζητήθηκε η μείωση των δαπανών του Δήμου με την κατάργηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και ενσωμάτωση των αρμοδιοτήτων απ’ ευθείας στον Δήμο, για εξοικονόμηση των μηνιαίων δαπανών. Μάλιστα, επισημάνθηκε η πρόβλεψη από τον εθνικό σχεδιασμό λιμένων, για την υποχρεωτική απορρόφηση ή συγχώνευση των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων ή την ένταξη στα Λιμενικά Δίκτυα που δημιουργούνται από τις αρχές του 2013. Η πρόταση απορρίφθηκε από την πλειοψηφία.

Επίσης, τέθηκαν τα εξής ερωτήματα προς τον δήμαρχο και την πλειοψηφία:

1. Ποια είναι τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από τα τέλη αποχέτευσης από την πρώτη ημέρα λειτουργίας, το 2008, του ΒΙΟΚΑ Πόρου – Γαλατά; Έχουν αποδοθεί στον Δήμο Πόρου χρηματικά ποσά για την λειτουργία του; Πόσα και πότε; Αν δεν έχετε αποδώσει που είναι; Έχουν διατεθεί και για ποιόν σκοπό; Επιτρέπεται νομοθετικά οι δαπάνες για άλλο σκοπό εκτός από την αποχέτευση; Το ποσό που ζητά ο δήμος Πόρου είναι 200.000 ευρώ. Στον προϋπολογισμό του 2012 αναφέρονται έσοδα 416.335,11 ευρώ. Που δαπανήθηκαν αυτά για αποχέτευση; Σύμφωνα με την εκτίμηση μας έχετε εισπράξει περί το 1 εκατ. ευρώ, τα τελευταία πέντε χρόνια και παρακαλούμε να μας αποδώσετε ακριβή απολογισμό.

2. Εισπράχθηκε ειδικό τέλος 80% επί της κατανάλωσης του ύδατος από την ΔΕΥΑΤ κατά τη λειτουργία της. Που είναι αυτό το ποσό; Πότε θα ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της δημοτικής αυτής επιχείρησης; Θα αποδοθεί το ποσό αυτό στους δικαιούχους ως παρατύπως εισπραχθέν;

3. Το ποσό που εισπράχθηκε από το υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας για την λειτουργία της κατασκήνωσης Γαλατά για το έτος 2011 ήταν 300.000 ευρώ. Υπάρχει υπόλοιπο; Που δαπανήθηκαν; Τι ποσό υπάρχει στο ταμείο; Δεν πήραμε καμία απάντηση. Ίσως, απαιτείται η άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

4. Πόσα είναι τα δάνεια που έχει αυτή την στιγμή ο δήμος Τροιζηνίας; Δεν πήραμε καμία απάντηση.

5. Πόσεις είναι οι απαιτήσεις προμηθευτών από τον δήμο Τροιζηνίας; Δεν πήραμε καμία απάντηση.

6. Πόσες είναι οι οφειλές των δημοτών, από ύδρευση, αποχέτευση, τέλη παρεπιδημούντων και λοιπά; Ζητάμε αναλυτικά τις καταστάσεις. Στον προϋπολογισμό του 2013 αναφέρονται ότι υπάρχουν 1,1 εκατ. ευρώ από ανείσπρακτες οφειλές προηγούμενων ετών. Ολοφάνερο είναι ότι η πελατειακή σχέση που είχε αναπτυχθεί στις προηγούμενες θητείες προκάλεσε την συσσώρευση αυτού του χρηματικού ποσού. Μόνο, τώρα, που υποχρεωτικά η δημοτική αρχή βεβαίωσε τα ποσά καλεί τους δημότες να πληρώσουν με πρόστιμα τις οφειλές τους. Αρνήθηκαν να μας δώσουν στοιχεία.

7. Θα υπάρξουν πρωτοβουλίες για την αύξηση των εσόδων του Δήμου και σε ποιους τομείς; Δεν πήραμε καμία απάντηση.

8. Η ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής των σκουπιδιών σε τι ωφέλησε τον Δήμο. Ποιότητα, αμεσότητα, οικονομικά; Δεν πήραμε καμία απάντηση.

9. Πόσα δαπανώνται για την λογιστική υποστήριξη του δήμου και των δημοτικών επιχειρήσεων; Δεν πήραμε καμία απάντηση.

10. Καταγράφηκε η ακίνητη περιουσία, όμως ποια είναι η πρόβλεψη για την αξιοποίηση της; Δεν πήραμε καμία απάντηση.

11. Ζητήθηκε να ελέγξουμε όλα τα εντάλματα πληρωμών από την 1 Ιανουαρίου του 2011 μέχρι σήμερα. Ειπώθηκε από τον δήμαρχο ότι δεν μπορούν να μας δοθούν γιατί εμπίπτει στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, αγνοώντας την σχετική νομοθεσία που το προβλέπει ρητώς και κατηγορηματικώς.

Στην απόφαση που αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναφέρεται ότι η μειοψηφία καταψήφισε τον προϋπολογισμό επειδή ήταν πλασματικός και δεν ήταν αναπτυξιακός, αποκρύβοντας όλες τις θέσεις και τα ερωτήματα που τους θέσαμε. Κατανοούμε γιατί ακολουθούν αυτές τις πρακτικές, αλλά τους επισημαίνουμε ότι έχουν γνώση οι φύλακες…

Εντωμεταξύ ο κ. Αθανασίου έστειλε προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Τροιζηνίας την ακόλουθη επιστολή.

1.Η απόφαση που δημοσιεύθηκε για την έγκριση του προυπολογισμού του έτους 2013 δεν περιλαμβάνει τις απόψεις της μειοψηφίας όπως αυτές αναπτύχθηκαν και κατατέθηκαν στα πρακτικά.
2. Ο προυπολογισμός δεν συντάχθηκε με βάση την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών αρ. 47490/12.
Για το λόγο αυτό ζητάμε την διόρθωση της απόφασης και την επανάληψη της συνεδρίασης με βάση την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει ο Κώδικας Δήμων καθώς και την εναρμόνιση του προυπολογισμού του έτους 2013 στα πρότυπα που θέτει το υπουργείο Εσωτερικών και Οικονομικών.
Διαβάστε εδώ την απόφαση του Δ.Σ. Τροιζηνίας, όπως αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.
Σχολιάστε