Σάββας Αθανασίου: Κάποιοι απαξιώνουν το Δ.Σ.


o Σάββας Αθανασίου

o Σάββας Αθανασίου

Από τον επικεφαλής του Δικτύου Πολιτών ΑλλάΖΟΥΜΕ την Τροιζηνία και τα Μέθανα, κ. Σάββα Ν. Αθανασίου έγινε η ακόλουθη δήλωση:

Από τις πέντε (5) συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου του Δημου Τροιζηνίας – Μεθάνων, που κληθήκαμε να γίνει μετά τις πρόσφατες δημοτικές εκλογές, αναβλήθηκαν οι τέσσερις, λόγω έλλειψης απαρτίας, και πραγματοποιήθηκε η μία (1) μόνο με 7 (επτά ) παρόντες. Είναι λυπηρό και συνάμα θλιβερό, αιρετοί να αγνοούν τα πραγματικά προβλήματα και για διάφορους λόγους, είτε από απογοήτευση είτε από σκοπιμότητα να μην προσέρχονται στις συνεδριάσεις. Έτσι, μένουν απλήρωτοι οι εργαζόμενοι στη δημοτική επιχείρηση, δεν καταβάλλονται εμπρόθεσμα οι εισφορές των εργαζομένων στα ταμεία και πάει λέγοντας. Η απαξιωτική στάση δυστυχώς αρκετών είναι προσβλητική για όλους και δεν τιμά κανένα, περισσότερο τον θεσμό και τους κατοίκους αυτής της περιοχής.
Σχολιάστε