Πόρος, Τροιζηνία και Μέθανα γίνονται προορισμός αειφόρου τουρισμούΟ Πόρος, η Τροιζηνία και τα Μέθανα έβαλαν στόχο να γίνουν προορισμός αειφόρου τουρισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος Project Resound Greece! Από τις 24 Ιουνίου ως τις 10 Ιουλίου, ο τόσο κοντινός στην Αθήνα παράδεισος θα φιλοξενήσει ανθρώπους διαφόρων ειδικοτήτων από όλο τον κόσμο που θα έρθουν για να στηρίξουν στρατηγικά και επικοινωνιακά την προσπάθειά του. Για να δούμε τα γιατί, τους συμμετέχοντες φορείς και τους τρόπους με τους οποίους ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να πετύχουμε τον κοινό μας στόχο!

 

 

Γιατί εστιάζουμε στον αειφόρο τουρισμό;

 

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι ταξιδιώτες είναι πολύ πιο πιθανό να επισκεφθούν προορισμούς και να κάνουν αγορές από ταξιδιωτικές εταιρείες βάσει των αειφορικών πρακτικών τους. Επίσης, οι ταξιδιώτες που επιδιώκουν την αειφορία σκέφτονται πολύ λιγότερο το κόστος και ξοδεύουν 51% περισσότερο από άλλους ταξιδιώτες. Επιπλέον τείνουν να μένουν επτά ή και περισσότερες μέρες σε έναν προορισμό, ενώ άλλοι ταξιδιώτες μόνο τρεις. Οι συμβατικοί ταξιδιώτες συνήθως έρχονται σε όλο και περισσότερους αριθμούς και συρρέουν στους ίδιους προορισμούς, προκαλώντας συνωστισμό, αυξημένη πίεση στις δημόσιες υπηρεσίες και στις υποδομές, πολιτισμική ομογενοποίηση και αυξανόμενη δυσαρέσκεια από μεριάς των κατοίκων. Αν και ο τουρισμός μπορεί να είναι εξαιρετική μορφή ανακατανομής του πλούτου, συχνά μόνο το 5-10% των χρημάτων που ξοδεύουν οι τουρίστες μένει στους προορισμούς που επισκέπτονται. Τα οφέλη του τουρισμού μπορούν να γίνουν πραγματικότητα μόνο μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης και συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και κοινοτήτων φιλοξενίας.

Ποιοι φορείς εμπλέκονται στο εγχείρημα και ποιες ομάδες ωφελούνται;

Το Project Resound είναι ένας συμβουλευτικός φορέας κοινωνικού σχεδιασμού που παρέχει στρατηγικές και σχεδιαστικές δυνατότητες σε επωφελούμενες κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Συνεργάζεται με οργανισμούς παρόμοιας νοοτροπίας για τη δημιουργία ανθρωποκεντρικών και στοχευμένων λύσεων.

Ο τοπικός του εταίρος είναι η κοινοπραξία Ec(h)o. Αποτελείται από τρεις τοπικούς οργανισμούς, την Καθετή, το LiveBio και το Odyssey και έχει ως στόχο την προώθηση του αειφόρου τουρισμού στον Πόρο, την Τροιζηνία και τα Μέθανα.

Στο έργο συμμετέχουν επίσης οι διεθνείς Οικολόγοι Χωρίς Σύνορα, που αποτελούνται από εξαιρετικούς ανθρώπους που προσφέρουν εθελοντικά τον χρόνο και τις γνώσεις τους για την ανανέωση, προστασία και διατήρηση φυσικών οικοσυστημάτων παγκοσμίως.

Ο αειφόρος τουρισμός θα έχει θετικό αντίκτυπο πρωτίστως στους Δήμους Πόρου και Τροιζηνίας-Μεθάνων, αλλά και σε μεγάλο εύρος άλλων επωφελούμενων: ατόμων και οικογενειών, επαγγελματιών του τουρισμού, ξενοδοχείων, εστιατορίων, παρόχων δραστηριοτήτων, μικρών επιχειρήσεων, μαθητών, νέων, πολιτιστικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων, τοπικών φεστιβάλ, αρχαιολογικών μουσείων, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Πόρου κ.ά.

Πώς θα επιτύχουμε τον στόχο μας;

Δημιουργούμε ένα ζωντανό, επιτυχημένο μοντέλο Αειφόρου Τουρισμού, ακολουθώντας μια διαδικασία τεσσάρων σταδίων:

Στάδιο 1: Έρευνα (ολοκληρώθηκε)

Πρώτα, την άνοιξη του 2020, διεξηγάγαμε εκτεταμένη έρευνα για τον γενικό τουρισμό και τον αειφόρο τουρισμό. Μάθαμε περισσότερα για τις ιδιαίτερες προσδοκίες, τις εμπειρίες, τις υπηρεσίες, τις λειτουργίες και τις ανησυχίες, καθώς και για τις στάσεις, τα προβλήματα, τις ανάγκες, τις ιδέες και το περιβάλλον γύρω από το θέμα του τουρισμού.

Στάδιο 2: Ορισμός (ολοκληρώθηκε)

Έπειτα, το φθινόπωρο του 2020, αρχίσαμε να αναλύουμε τα δεδομένα. Μέσα από αυτό το έργο, άρχισαν να αναδύονται θεματικές για τον τουρισμό στην περιοχή και ευρύτερα, τους ανθρώπους (ντόπιους και τουρίστες), τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τις εργασίες και τη φύση των προβλημάτων τους.

Στάδιο 3: Ανάπτυξη (έρχεται το καλοκαίρι του 2021)

Ένα εργαστήρι δύο εβδομάδων, που θα υλοποιηθεί στην περιοχή και online, με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων σχεδιαστικών λύσεων για την ενθάρρυνση του αειφόρου και του πολιτισμικά κατάλληλου τουρισμού στην περιοχή.

Εβδομάδα 1: 26 Ιουνίου-3 Ιουλίου

Εβδομάδα 2: 3-10 Ιουλίου

Στάδιο 4: Παράδοση φακέλου και σχεδίου εφαρμογής

Το Project Resound δεσμεύεται να παρέχει συνεχή υποστήριξη και υπηρεσίες στους εταίρους του και στους κατοίκους του Πόρου, της Τροιζηνίας και των Μεθάνων.

Ποια ήταν τα ευρήματα της έρευνας;

Για τους ταξιδιώτες, ο αειφόρος τουρισμός είναι τουρισμός που νοιάζεται. Ο τουρίστας που νοιάζεται σχεδιάζει να επιστρέψει στον τόπο, που πλέον τον νιώθει δικό του. Φροντίζει επίσης να αφήσει τον προορισμό ανέγγιχτο και απαράλλαχτο, που σημαίνει ότι διαφυλάσσεται για το μέλλον, αλλά και παραμένει αυθεντικός. Ο σεβασμός είναι επίσης πολύ σημαντικός, τόσο για τους τουρίστες όσο και για τους ντόπιους. Ο αειφόρος τουρισμός είναι σημαντικός γιατί διασφαλίζει μια θετική εμπειρία και για τους δύο. Οι ταξιδιώτες που ενδιαφέρονται για την αειφορία συνήθως προτιμούν οργανισμούς που την ασκούν. Ωστόσο, υπάρχει ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση και κατάρτιση των τοπικών κοινοτήτων ως προς τον αειφόρο τουρισμό και αμφότεροι τουρίστες και ντόπιοι πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγμα.

Η έρευνα έδειξε επίσης τι αειφορικά στοιχεία αναζητούν οι τουρίστες στους προορισμούς. Να έχουν επιλογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να ενδιαφέρονται για το αποτύπωμά άνθρακα. Να προμηθεύονται τοπικά προϊόντα. Να προσέχουν τη διαχείριση αποβλήτων τους. Να μην κάνουν υπερβολική κατανάλωση πλαστικών μίας χρήσης. Να προσφέρουν επιλογές μετακίνησης που να βοηθούν τους τουρίστες να ελαχιστοποιούν το αποτύπωμα άνθρακά τους. Να μπορούν να τους περπατήσουν, ώστε να ελαχιστοποιούν τις μετακινήσεις τους με μέσα μεταφοράς. Να βελτιστοποιούν τη χρήση του ηλεκτρισμού και να αποφεύγουν την υπερβολική κατανάλωση. Να προστατεύουν ενεργητικά τη φύση και το περιβάλλον τους. Να χρησιμοποιούν ανακυκλωμένα και ανακυκλώσιμα προϊόντα.

Στη συνέχεια

Ο Κύκλος Σεβασμού (Εικόνα 1) συνοψίζει τα ευρήματα της έρευνάς μας ως προς την ιδανική εμπειρία τουριστών και ντόπιων: αλληλοσεβασμός, σεβασμός για τη γη, τους ντόπιους, τους επισκέπτες, την άγρια φύση, τις κουλτούρες, την ιστορία κ.ά.

Η ιδανική εμπειρία, τόσο για τους τουρίστες όσο και για τους ντόπιους, μεταφράζεται σε υψηλή ποιότητα. Η εικόνα 2 συνοψίζει κάποια παραδείγματα αειφόρων εμπειριών υψηλής ποιότητας που προσφέρονται ήδη τοπικά ή που προτείνονται από ταξιδιώτες και από ντόπιους.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να συνεχίσετε να ενημερώνεστε για το θέμα:

https://www.facebook.com/EchoGreece/

echo@echogreece.gr

https://projectresound.com/

φωτογραφίες

Δημήτρης Αναγνωστόπουλος

Michal Iwaszko

Magdalena Iwaszko
Σχολιάστε