Πρόσληψη τεσσάρων ατόμων για τη στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου και Παντοπωλείου ΠόρουΣτο πλαίσιο της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πόρου», ο δικαιούχος Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.») ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για τη στελέχωση του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Πόρου. Ειδικότερα, οι θέσεις αφορούν τις ειδικότητες ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (1), ΔΕ Βοηθητικού Προσωπικού (1), ΠΕ Φαρμακοποιών (1) και ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ως συντονιστή (1).

 

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών στα γραφεία του ανωτέρω φορέα (Κανάρη 20, Τ.Κ. 10674 Αθήνα): 7.5.2018.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στα ακόλουθα αρχεία:

Ανακοίνωση

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Ειδικό Παράρτημα (Α1)

Περίληψη Ανακοίνωσης

Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ
Σχολιάστε