Προχωράει η Λιμνοδεξαμενή Καρατζά και η βελτίωση του δρόμου Δρυόπης – ΓαλατάΤην Έγκριση των όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Τροιζηνίας για το έργο: «Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Καρατζά Δήμου Τροιζήνας» προϋπολογισμού 1.500.000 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στη συνεδρίαση που έγινε χθες Τρίτη 26 Ιουνίου 2012 και ώρα 15:00, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
Εισηγητής του Θέματος ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Κόκκαλης.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε:
«Ξεπερνώντας γραφειοκρατικές εμπλοκές και δυστοκίες και έχοντας πάντα ως βασική προϋπόθεση την κατάθεση ώριμων μελετών από τους Δήμους, αποδεικνύουμε σε καθημερινή βάση την πρόθεσή μας να υλοποιηθούν σημαντικά έργα υποδομών, που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών».
Επίσης, επιτυχή κατάληξη είχε και η αίτηση χρηματοδότησης που κατέθεσε η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής για την χρηματοδότηση του μεγάλου έργου βελτίωσης της επαρχιακής οδού Δρυόπης (κόμβος Καλλονής) – Γαλατάς. Η αίτηση έγινε δεκτή και το έργο εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική», γεγονός πολυσήμαντο που ανοίγει πλέον το δρόμο για την άμεση υλοποίηση αυτού του μεγάλου έργου ασφαλούς προσβασιμότητας για την Τροιζηνία, τον Πόρο και την Ύδρα, και την τόνωση της τουριστικής κίνησης.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 34.100.000 ευρώ και η ένταξη έγινε με την απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρού, με κωδικό MIS 379433.
Η αφετηρία του υπό μελέτη οδικού τμήματος εντοπίζεται στη συμβολή της Επαρχιακής Οδού Δρυόπης – Γαλατά με την οδό προς τον οικισμό της Δρυόπης, ενώ το πέρας του βρίσκεται στην είσοδο του Γαλατά στη συμβολή με την υπό μελέτη παράκαμψη του οικισμού. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των ΟΜΟΕ – ΛΚΟΔ η οδός εντάσσεται στην κατηγορία ΑΙΙΙ, με ταχύτητα μελέτης 60 χλμ/ώρα, εκτός από τα τμήματα όπου διέρχεται από δομημένες περιοχές ή περιοχές με έντονο ανάγλυφο, στα οποία η ταχύτητα μελέτης περιορίζεται στα 50 χλμ/ώρα. Η διατομή που θα εφαρμοστεί είναι τύπου β2, δηλαδή ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας, με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, συνολικού πλάτους οδοστρώματος 8,0 μ.
Ιδιαίτερα στα οδικά τμήματα όπου η χάραξη γειτνιάζει με τον υγροβιότοπο της Ψήφτας και τον Αρχαιολογικό χώρο της Τροιζήνας, κρίθηκε απαραίτητη η εφαρμογή μιας πιο περιορισμένου πλάτους διατομής, ώστε να μη θιγούν οι δύο ευαίσθητες περιοχές. Περιορισμός στο εύρος κατάληψης του οδοστρώματος εφαρμόσθηκε και εντός των κατοικημένων περιοχών, λόγω της παρόδιας δόμησης αλλά και της ανάγκης ανάπτυξης πεζοδρομίων για την εξυπηρέτηση των πεζών μετακινήσεων. Κατά μήκος της οδού προβλέπεται ο επανασχεδιασμός δέκα ισόπεδων κόμβων για την εξυπηρέτηση των γύρω οικισμών και η κατασκευή δύο νέων γεφυρών για τη διέλευση ρεμάτων της περιοχής.
Για την αντιπλημμυρική προστασία του δρόμου απαιτείται σε ορισμένα τμήματά του η κατασκευή υπόγειου δικτύου αγωγών ομβρίων με τα αντίστοιχα φρεάτια επίσκεψης και τις αντίστοιχες διατάξεις έργων υδροσυλλογής, καθώς επίσης και η κατασκευή 30 εγκάρσιων οχετών, ορισμένοι εκ των οποίων αποτελούν επέκταση ή αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών οι οποίοι κρίνονται ανεπαρκείς. Οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις για την υλοποίηση του έργου περιορίζονται σε μικρές ζώνες αδόμητης έκτασης εκατέρωθεν της υφιστάμενης οδού, ανέρχονται στο σύνολό τους σε 77 στρέμματα περίπου, η δαπάνη τους είναι επιλέξιμη και συμπεριλαμβάνεται στη συνολική χρηματοδότηση του έργου.

Δείτε την απόφαση εδώ.
Σχολιάστε