Προτάσεις των μικρών νησιώνdiktyoΣχετικά με τις πρώτες προγραμματικές δηλώσεις της νέας Κυβέρνησης από τον Πρωθυπουργό της χώρας Αλέξη Τσίπρα και σε ότι αφορά τα μικρά νησιά της πατρίδας μας, το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών ζητεί από την νέα κυβέρνηση:
1. Δημιουργία
Α. επιτελικής Διεύθυνσης νησιωτικής πολιτικής. Η νησιωτική Πολιτική περιλαμβάνει τους επιμέρους τομείς:
Α1. Μεταφορές ανθρώπων πραγμάτων και δεδομένων (data)
Α2. Ανάπτυξη πρωτογενούς τομέα και υπηρεσιών

Α3. Επιθετική τουριστική προβολή και εξαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών (brand name –πιστοποιήσεις κλπ)

Α4. Ενίσχυση κράτους ΕΕ
2. Αναθεώρηση Καλλικράτη επανεξέταση των νησιών πού συνενώθηκαν με άλλα μεγαλύτερα
3. Μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων από την κεντρική εξουσία και περιφέρεια στην τοπική αυτοδιοίκηση (πχ όροι λειτουργίας και αδειοδότησης επιχειρήσεων, συμμετοχή ΟΤΑ στην διαχείριση πλοίων όπου αυτό είναι αναγκαίο με δυνατότητα ένταξης αυτής της διαδικασίας στις πάγιες και διαρκείς ανάγκες του νησιού – με όρους ελεύθερης ανταγωνιστικής οικονομίας)
4. Επανασχεδιασμός χάρτη και όρων των Νησιωτικών συγκοινωνιών – ορθή εφαρμογή του μεταφορικού Ισοδύναμου και στην νησιωτική Επικράτεια.
5. Ναι σε διαδημοτικά σχήματα, όπου η ΤΑ δεν διαθέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
6. Εξασφάλιση ελάχιστου ανθρώπινου δυναμικού – λειτουργίας του κράτους, καθιέρωση της Ηλεκτρονικής υπογραφής, δημιουργία γραφείου εξυπηρέτησης δημότη μιας στάσης σε κάθε νησί.
7. Καθιέρωση ξεχωριστού Άρθρου ανά νόμο για την εφαρμογή (τι και πώς θα ισχύει) του κάθε νόμου στα νησιά
8. Επανεξέταση Διαχειριστικής επάρκειας και εξασφάλισης όρων για την αυτόνομη χρήση προγραμμάτων μικρών νησιών μέσα από το ΕΣΠΑ και το ΠΔΕ.
9. Εξέταση δημιουργίας Διαχειριστικής αρχής κοινής τιμολογιακής πολιτικής στα προϊόντα κοινής ωφέλειας στα νησιά (Ύδρευση, αποχέτευση, Ηλεκτρισμό, καύσιμα, μεταφορές, ΑΠΕ κλπ)
10. Άμεση προτεραιότητα στην αποκατάσταση των δυσκολιών στην διαβίωση Αμεα στα μικρά νησιά.
11. Κατάργηση ελάχιστου ορίου μαθητών για την λειτουργία τάξεων σχολείων στα μικρά νησιά.
12. Καθιέρωση κριτηρίου κρισιμότητας για χρηματοδότηση έργων ιδιωτικού δημόσιου και κοινωνικού τομέα στα μικρά νησιά
13. Επανεξέταση αφορολόγητου ορίου κατοίκων μικρών νησιών πού κληρονόμησαν οικία και δεν διαθέτουν μεγάλα εισοδήματα
14. Επανεξέταση όρων εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και των δημόσιων αγαθών στα μικρά νησιά. Πρώτη προτεραιότητα στους δήμους των νησιών (μεταφορές, λιμάνια, παραγωγή πόσιμου νερού κλπ)
Το ΕΔΜΝ αμέσως μετά την τοποθέτηση των γενικών γραμματέων ανά υπουργείο θα παρουσιάσει στους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς τις θέσεις του τις οποίες και δίνει σήμερα σε διαβούλευση.
Σχολιάστε