Παρουσιάστηκε το Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Δήμου ΠόρουΜια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για την τουριστική προβολή του Πόρου, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου Συγγρού.
Στην εκδήλωση έγινε η παρουσίαση της «Σύνταξης Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνιακής Στρατηγικής». Πρόκειται για το πρώτο στην ιστορία του Δήμου ολοκληρωμένο σχέδιο Τουριστικού Marketing, το οποίο συντάχθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Τουριστικών Δαπανών του 2018. Η παρουσίαση έγινε από τους συμβούλους τουριστικής προβολής του Δήμου Δρ. Μαρία Βρασίδα και κ. Στέφανο Οικονομίδη, με συντονιστές τον Δήμαρχο Πόρου κ. και τον Αντιπρόεδρο κ. Αλέξανδρο Δημητριάδη,
Την παρουσίαση ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση με το κοινό, στο οποίο παρευρίσκονταν επιχειρηματίες του τουρισμού του Πόρου, οι οποίοι εξέφρασαν δημόσια την άποψη τους, για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού.
Το σχέδιο που παρουσιάστηκε από του συμβούλους τουριστικής προβολής, χαρακτηρίζεται από ρεαλισμό και εφικτούς στόχους σε βάθος τριετίας.
Κατά την παρουσίαση παρουσιάστηκαν ενδιαφέροντα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία της τελευταίας τετραετίας σχετικά με την τουριστική κίνηση του Πόρου, όπως επίσης, τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του Πόρου αναφορικά με το τουριστικό προϊόν, ενώ αναφέρθηκαν οι ευκαιρίες, οι απειλές και οι στόχοι που θα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια.
Σύμφωνα με τους συμβούλους της τουριστικής προβολής του Δήμου Πόρου, κύριος στόχος της προώθησης του τουριστικού προιόντος του Πόρου είναι η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών του.
Ως βάση θα χρησιμοποιηθεί ο αριθμός των επισκεπτών του 2017, δηλαδή οι 296.301 επισκέπτες (το 2015 ειχαμε 284.880 επισκέπτες).
Ως ένα ικανοποιητικό αλλά και εφικτό ποσοστό ανάπτυξης ανά έτος, με βάση τα δεδομένα της ανάλυσης, ορίζεται το 5%. Με βάση αυτές τις παραδοχές ο στοχευόμενος αριθμός επισκεπτών ανά έτος, για τα επόμενα 3 έτη έχει ως εξής:
2019: 311.116
2020: 326.671
2021: 343.005

Ο δευτερεύων στόχος της προώθησης του τουριστικού προϊόντος του Πόρου είναι η αύξηση του ποσοστού της πληρότητας κλινών μέχρι το 2020 έτσι ώστε να εξισωθεί με τον πανελλήνιο μέσο όρο, δηλαδή από το 47,1% που είναι τώρα να ανέλθει στο 50,1%.
Η στρατηγική marketing αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθούν οι τιθέμενοι στόχοι. Συνοπτικά θα εστιαστεί σε δύο άξονες. Πρώτον στην σημαντική αύξηση της αποτελεσματικότητας των επικοινωνιακών ενεργειών. Δεύτερον στην ανάπτυξη υποδομών οι οποίες θα αναβαθμίσουν το τουριστικό προϊόν του Πόρου σε βάθος χρόνου.

 

Σημαντικότερη αγορά του το λεκανοπέδιο Αττικής
Σύμφωνα με την Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής ο Πόρος προσφέρεται για ολιγοήμερες ή ημερήσιες διακοπές συνεπώς η σημαντικότερη αγορά του αποτελείται από τις κοντινές του περιοχές και κυρίως από την περιοχή της Αττικής.
Η αγορά που περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο μπορεί να χωριστεί στους έλληνες και αλλοδαπούς τουρίστες. Με βάση τις ανάγκες που καλύπτουν επισκεπτόμενοι τον Πόρο θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε τις ακόλουθες κατηγορίες:
1. Όσους ενδιαφέρονται για τις αθλητικές και φυσιολατρικές δραστηριότητες
2. Όσους ενδιαφέρονται για τις πολιτιστικές δραστηριότητες
3. Όσους ενδιαφέρονται για οικονομικές διακοπές
4. Όσους ενδιαφέρονται για ημερήσιες ή ολιγοήμερες διακοπές κοντά στην Αττική
Μαθητές σχολείων της Αττικής στο πλαίσιο ημερήσιων εκδρομών.

Brand Πόρου
Το brand του Πόρου θα χρειαστεί να ενισχύσει την ταυτότητα του έτσι ώστε να έχει μια διακριτή θέση στο μυαλό των υποψήφιων επισκεπτών του. Ο βέλτιστος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι μέσω της ανάδειξης των πλεονεκτημάτων του συγκεκριμένου τουριστικού προορισμού. Η ανάδειξη αυτή θα πρέπει να είναι συνεπής σε όλα τα εργαλεία επικοινωνίας (πχ ιστοσελίδα, έντυπα, διαφημίσεις, δημοσιότητα) έτσι ώστε σταδιακά να διαμορφωθεί μια ξεκάθαρη εικόνα στο μυαλό των υποψηφίων τουριστών. Με βάση την ανάλυση τα πλεονεκτήματα του Πόρου στα οποία θα βασιστεί η διαδικασία brand building είναι τα εξής:
1. Ο φθηνότερος τουριστικός προορισμός κοντά στην Αττική.
2. Αθλητικές δραστηριότητες (Porosea, Poros on Sup, πεζοπορίες – μελλοντικά)
3. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες (Poros Arts Festival)
4. Ελκυστικές παραλίες (Ανάδειξη των δυνατών τους σημείων, βελτίωση των υποδομών τους)
5. Φιλική ατμόσφαιρα (Εκπαίδευση των φορέων του τουρισμού πχ ξενοδοχουπάλληλοι, εργαζόμενοι σε ΜΜΜ, εργαζόμενοι στην εστίαση). Προτείνεται συνεργασία με τον ΙΝΣΕΤΕ για το θέμα αυτό.
6. Ιστορικές αναφορές (Συνοριακά της νεότερης Ελλάδας)
7. Πολιτιστικές αναφορές (Σαλόνι Ελληνικων Παραδοσιακών Σκαφών, περιφορά του επιταφίου με γρι-γρι στο κανάλι, ανάδειξη της τοπικής κουζίνας).

Πεζοπορικός τουρισμός
Σημαντικός παράγοντας για την ενίσχυση του τουρισμού αποτελεί η ανάπτυξη του πεζοπορικού τουρισμού που έχει δρομολογηθεί. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των μονοπατιών του νησιού και του ηπειρωτικού κομματιού του δήμου στο Λεμονοδάσος μέσω της συνεργασίας με την Paths of Greece. Εκκρεμούν η ταυτοποίηση, χαρτογράφηση, ο καθαρισμός και σήμανση των μονοπατιών του Πόρου, για τα οποία αναμένεται η χρηματοδότηση. Ο στόχος είναι η προσέλκυση υψηλού εισοδηματικού επιπέδου τουρισμού στο νησί, κυρίως εκτός θερινής περιόδου, με μέση διαμονή τις 5 ημέρες.

Αξιοποίηση ταξιδιωτικών γραφείων και tour operators
Τα ταξιδιωτικά γραφεία και οι tour operators οι οποίοι θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν τον Πόρο στα τουριστικά τους πακέτα απότελούν τα λεγόμενα κανάλια διανομής. Η αρχική επαφή μαζί τους πραγματοποιείται στις διάφορες εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις οποίες συμμετέχει ο δήμος Πόρου. Για να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα από αυτές τις επαφές προτείνονται τα ακόλουθα:
1. Συστηματική καταγραφή των επαφών που προκύπτουν από τις B2B συναντήσεις στο πλαίσιο των εκθέσεων που συμμετέχει ο δήμος Πόρου με τους εκπροσώπους των τουριστικών γραφείων. Η καταγραφή θα πρέπει να περιλαμβάνει τα βασικά contact data (ονοματεπώνυμο, εταιρία, email, τηλέφωνο, τίτλος, ιστοσελίδα τουριστικού γραφειου) καθώς και το αποτέλεσμα των επαφών. Η προαναφερθείσα καταγραφή προτείνεται να γίνεται σε ένα e-crm σύστημα όπως είναι το hubspot crm το οποίο εχει και δωρεάν version.
2. Follow up σε τακτά χρονικά διαστήματα πχ κάθε δίμηνο για να γίνεται υπενθύμιση στους εκπροσώπους των τουριστικών γραφείων για το τουριστικό προιόν του Πόρου. Το follow up μπορεί να γίνεται μέσω email, με την αξιοποίηση email platforms όπως είναι το Mailchimp το οποίο και αυτό έχει δωρεάν version.
3. Καταγραφή των τουριστικών γραφείων που έχουν συμπεριλάβει τον Πόρο στα τουριστικα του πακέτα.

Προώθηση

Η προώθηση είναι το σημαντικότερο τμήμα της στρατηγικής marketing για τον Πόρο δεδομένου ότι η επιτυχημένη υλοποίηση της μπορεί να έχει άμεσα αποτελέσματα στην αύξηση του αριθμού των τουριστών του Πόρου. Αρχικά θα εξεταστούν οι τρεις επικοινωνιακές στρατηγικές και μετά θα αναλυθούν λεπτομερώς τα επικοινωνιακά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν.
Επικοινωνιακές Στρατηγικές
Push
Η στρατηγική Push εφαρμόζονται στους μεσάζοντες, δηλαδή σε όσους μπορούν να ενσωματώσουν το τουριστικό προιόν του Πόρου στα δικά τους προιόντα ή μπορούν να επηρεάσουν θετικά τους υποψήφιους τουρίστες του. Διακρίνονται στα τουριστικά γραφεία / tour operators, στους διαμορφωτές γνώμης (influencers) και στους δήμους της Αττικής.
Pull
Η στρατηγική Pull απευθύνεται στους υποψήφιους τουρίστες του Πόρου. Η συγκεκριμένη στρατηγική εξειδικεύεται ανάλογα με το target group που θα στοχευθούν, και συγκεκριμένα
απαυθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για τις αθλητικές και φυσιολατρικές δραστηριότητες, σε όσους ενδιαφέρονται για τις πολιτιστικές δραστηριότητες, σε όσους ενδιαφέρονται για οικονομικές διακοπές ή για ημερήσιες ή ολιγοήμερες διακοπές κοντά στην Αττική και τέλος για τις μαθητικές εκδρομές.

Η προώθηση θα γίνει μέσω της τουριστικής ιστοσελίδας του Δήμου Πόρου, η οποία βρίσκεται υπό κατασκευή και θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες, πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου, όπως επίσης και από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Διαφημίσεις

Επίσης θα συνεχιστούν οι διαφημίσεις για την προβολή του Πόρου είτε στα ηλεκτρονικά μέσα, στο διαδίκτυο, και με τα εργαλεία της google, είτε στους δημοφιλέστερους ραδιοφωνικούς σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας, όπως έγινε κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου που μας πέρασε.

Δημόσιες σχέσεις

Τέλος θα συνεχιστούν οι δράσεις που αποσκοπούν στις δημόσιες σχέσεις και έχουν αποδειχτεί μέχρι τώρα αποτελεσματικές, όπως η διοργάνωση press trips, η συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις και η συνεργασία με εταιρείες marketing όπως η New Tech Ads του Τάσου Φιακά και η Whynot του Πάνου Ρώτα.

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία

Η Δρ. Μαρία Βρασίδα στην παρουσίαση της αναφέρθηκε στα προγράμματα που έχει αιτηθεί για να συμμετέχει ο Δήμος Πόρου και στα εργαλία χρηματοδότησης των δράσεων.

Η συζήτηση που ακολούθησε

Κατά την διάρκεια της παρουσίασης τοποθετήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, από το Λονδίνο όπου βρίσκεται εκπροσωπώντας τον Δήμο Πόρου, το μέλος της τουριστικής Επιτροπής Τάσος Φιακάς, ο οποίος αναφέρθηκε στις εκτιμήσεις του για την συμμετοχή του Πόρου στην έκθεση WTM London, αλλά και ο Πάνος Ρώτας της whynot, o οποίος αναφέρθηκε στους στόχους για το επόμενο Porosea, προαναγγέλοντας εκπλήξεις.
Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις από τους επιχειρηματίες και το κοινό, όπου εκτέθηκαν προβληματισμοί για το θέμα του αεροδρομίου, για την προβολή και επικοινωνιακή αξιοποίηση των αξιοθέατων της Τροιζηνίας, της επαφής με ταξιδιωτικούς πράκτορες, αλλά και για τις παραλίες και τις υποδομές του Πόρου.
Στις ερωτήσεις του κοινού απάντησε Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης και τα υπόλοιπα μέλη του πάνελ.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της ΕΤΑΠ Αλέξανδρος Δημητριαδης τόνισε πως οι συναντήσεις με τους φορείς και τους επιχειρηματίες θα συνεχιστούν, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση και συντονισμός των δράσεων επικοινωνιακής πολιτικής, για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος του νησιού.

Δείτε την εκδήλωση στο βίντεο που ακολουθεί:
Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Συγχαρητήρια για το εξαιρετικό σας άρθρο το οποίο παρουσιάζει με ακρίβεια το Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Δήμου Πόρου.

Σχολιάστε