Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας – Το μήνυμα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)Από το Λιμεναρχείο Πόρου, μας εστάλη μήνυμα σχετικά με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας, που έχει καθιερωθεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) να εορτάζεται κάθε χρόνο κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.

Συγκεκριμένα για το έτος 2017 θα πραγματοποιηθεί σήμερα 28 Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη.
Το σχετικό μήνυμα Γενικού Γραμματέα Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) Κου KITACK LIM που αφορά πληροφορίες για την σημασία του εορτασμού και το έργο του ΙΜΟ, έχει ως εξής:

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 2017

 

«ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΠΛΟΙΑ, ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ»

 

Ένα μήνυμα από τον Kitack Lim

Γενικό Γραμματέα του IMO

«Ενάντια σε ένα σκηνικό όλο και πιο σύνθετων παγκόσμιων προκλήσεων, τα Ηνωμένα Έθνη καθιέρωσαν 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, οι οποίοι έχουν τη δυναμική να μεταμορφώσουν τον κόσμο σε ένα καλύτερο μέρος για όλους μας.

Ως Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, ο ΙΜΟ έχει μια ισχυρή δέσμευση στο να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Η ναυτιλία και οι λιμένες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο βοηθώντας στη δημιουργία συνθηκών για την ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας, της ευημερίας και της σταθερότητας μέσω της προώθησης του  δια θαλάσσης εμπορίου. Οι τομείς των λιμένων και της ναυτιλίας μπορούν να αποτελέσουν πηγές πλούτου, ταυτόχρονα σε ξηρά και θάλασσα.

 

Προς υπογράμμιση αυτής της δυναμικής, το θέμα μας για φέτος είναι «Συνδέοντας Πλοία, Λιμένες και Ανθρώπους». Θα μας δώσει τη δυνατότητα να φέρουμε στο προσκήνιο την υπάρχουσα συνεργασία μεταξύ λιμένων και πλοίων, με σκοπό τη διατήρηση και προώθηση ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού συστήματος θαλάσσιων μεταφορών.

 

Θα βοηθήσουμε τα κράτη μέλη μας να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν θαλάσσιες στρατηγικές, προς αντιμετώπιση μιας πληθώρας θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης των θαλάσσιων μεταφορών, καθώς και της αύξησης της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της ναυτικής ασφάλειας.

 

Κατά τη διάρκεια του έτους, θα υπογραμμίσουμε τη σημασία της «κοινής» ναυτιλιακής ανάπτυξης σε όλους τους τομείς, ταυτόχρονα από μια πολιτική και πρακτική σκοπιά. Τα οφέλη μιας ελεύθερης και αποτελεσματικής ροής αγαθών και εμπορίου, επεκτείνονται πέραν των ίδιων των πλοίων και των λιμένων και θα δείξουμε πως μια αποτελεσματική διασύνδεση μεταξύ τους μπορεί να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων ανά τον κόσμο, ειδικότερα σε ό, τι αφορά στο περιεχόμενο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Ο ρόλος του ΙΜΟ ως παγκόσμιου ρυθμιστή της ναυτικής βιομηχανίας, μπορεί να συμβάλλει στην καθιέρωση παγκοσμίων προτύπων, καθώς το ομοιόμορφο και ενιαίο κανονιστικό/νομοθετικό πλαίσιο διευκολύνει την ελεύθερη ροή του εμπορίου.

 

Για να είναι όμως βιώσιμες, οι ανθρώπινες δραστηριότητες πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία με τη δυνατότητα που έχουν οι ωκεανοί να διατηρήσουν την υγεία και ποικιλομορφία τους μακροπρόθεσμα. Η επονομαζόμενη «μπλε οικονομία» είναι ένας τεράστιος και συνεχώς αυξανόμενος βιομηχανικός τομέας και καθώς αυξάνεται, πρέπει να παραμένει ασφαλής και ακίνδυνος χωρίς να απειλεί το περιβάλλον. Ο ΙΜΟ πρέπει να διασφαλίσει ότι η ναυτιλία συνεχίζει να συνεισφέρει στην παγκόσμια οικονομία χωρίς να διαταράσσει την ευαίσθητη αυτή ισορροπία.

               

                Εν τέλει, η αποτελεσματικότερη ναυτιλία, σε συνεργασία με  τον, υποστηριζόμενο, από τις εκάστοτε Κυβερνήσεις, Λιμενικό τομέα θα αποτελέσει σημαντική κινητήρια δύναμη για την παγκόσμια σταθερότητα και την αειφόρο ανάπτυξη προς όφελος όλων των ανθρώπων.

 

 

Φέτος, με το θέμα «Συνδέοντας Πλοία, Λιμένες και Ανθρώπους», στοχεύουμε σε μια δυνατή συνεισφορά προς την κατεύθυνση της επίτευξης αυτών των στόχων και ελπίζω ότι θα μας ακολουθήσετε με τις δικές σας ενέργειες και πρωτοβουλίες σε αυτήν την παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας για το έτος 2017.»

 
Σχολιάστε