Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων θα καλύψει τη διαμονή και την σίτιση ιατρού που θα στελεχώσει το Κ.Υ. Γαλατά για 1,5 μήνα


Ακολουθεί ανακοίνωση του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων σχετικά με την έλευση ιατρού στο Κ.Υ. Γαλατά και την κάλυψη της διαμονής και της σίτισης από τον δήμο: 
Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων στο πλαίσιο της ουσιαστικής ενίσχυσης του Κέντρου Υγείας Γαλατά και κατόπιν συνεννόησης με τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια στην οποία ανήκει το Κ.Υ., προχώρησε σε κάλυψη της διαμονής και της σίτισης ενός Ιατρού για 1,5 μήνα, με απόφαση Δημάρχου (αρ. αποφ.:287/2021, ΑΔΑ: 6ΓΧΚΩΗΛ-ΡΡ4).
Ο εν λόγω Ιατρός θα συνδράμει στις καθημερινές ανάγκες του Ιατρικού Προσωπικού του Κ.Υ.. Το Κ.Υ. είναι υποστελεχωμένο και οι απαιτήσεις τη θερινή περίοδο που διανύουμε είναι ιδιαίτερα αυξημένες, λόγω πληθυσμιακής αύξησης και πολλών καθημερινών έκτακτων περιστατικών.
Επιπλέον η πανδημία έχει αυξήσει έτσι κι αλλιώς τις απαιτήσεις σε Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
Παράλληλα ο Ιατρός θα συνδράμει στη διενέργεια εφημεριών, καθώς ειδικά το μήνα Αύγουστο, υπάρχουν ημέρες που δεν καλύπτονται από εφημερεύοντα Ιατρό, λόγω ελλείψεως προσωπικού.
Τονίζεται ότι το Κ.Υ. Γαλατά καλύπτει, όσον αφορά την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, τον Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων, στον οποίο εδρεύει, τον Δήμο Πόρου και τον Δήμο Ύδρας. Επιπρόσθετα αναλαμβάνει τις διακομιδές ασθενών προς Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Αργολίδας, από όλα τα Πολυδύναμα και τα Περιφερειακά Ιατρεία των ανωτέρω Δήμων.
Είναι προφανές ότι, όταν το Κ.Υ. Γαλατά δεν μπορεί να καλύψει τις δικές του ανάγκες, μοιραία αφήνει ακάλυπτες και πολλές όμορες περιοχές.
Οι ανάγκες σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό είναι τεράστιες, οι οποίες τουλάχιστον δεκαπλασιάζονται τη θερινή περίοδο και ειδικά τον μήνα Αύγουστο.
Η πανδημία έχει πολλαπλασιάσει αυτές τις ανάγκες.
Ο τομέας της Υγείας αποτελεί βασικό και πρωτεύον μέλημα για τον Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων. Παρά το γεγονός ότι η κάλυψη ενός Ιατρού δεν είναι στις αρμοδιότητες ενός Δήμου, εμείς έχουμε την πρόθεση να στηρίξουμε το έργο του Κέντρου Υγείας Γαλατά, με τρόπο ουσιαστικό και εποικοδομητικό.
Η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας αποτελεί αμετάθετο στόχο μας.
Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων, προκειμένου να συνδράμει και να διασφαλίσει με κάθε δυνατό τρόπο την ασφαλή και έγκαιρη υγειονομική κάλυψη των Πολιτών και των Επισκεπτών, προχώρησε στη διαδικασία κάλυψης της διαμονής και της σίτισης ενός Ιατρού για 1,5 μήνα, μετά από πρόταση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας.Σχολιάστε