Ο Δήμος Πόρου στο «Δίκτυο Συνεργασίας για το Θαλάσσιο Περιβάλλον»Ένα «δίχτυ» προστασίας για το θαλάσσιο περιβάλλον δημιούργησαν 28 περιβαλλοντικές οργανώσεις, ιδρύματα και φορείς, ανακοινώνοντας την έναρξη του «Δικτύου Συνεργασίας για το Θαλάσσιο Περιβάλλον» και της νέας εκστρατείας για τη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης, με πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ.
Λασκαρίδη.
Σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Νοεμβρίου στην Αθήνα, εκπρόσωποι των μελών του παρουσίασαν το όραμα, τις δράσεις και τη νέα επικοινωνιακή καμπάνια του νεοσύστατου δικτύου, με στόχο την κινητοποίηση του κοινού για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Βασικοί στόχοι του Δικτύου είναι η ένταξη θεμάτων προστασίας του περιβάλλοντος στον δημόσιο διάλογο, η ενίσχυση του βαθμού γνώσης του κοινού, καθώς και αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις που αξιοποιούν την πολλαπλασιαστική δύναμη των μελών του, στους τομείς καθαρισμών ακτών, γαλάζιας οικονομίας, περιορισμού των πλαστικών μιας χρήσης και θεσμικών αλλαγών.
Το Δίκτυο συστάθηκε με πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α. Κ. Λασκαρίδη τον Ιανουάριο 2018 και αποσκοπεί στην προώθηση συνεργασιών για την προστασία της θάλασσας, με κέντρο αναφοράς την Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Μέλη του Δικτύου είναι Κοινωφελή Ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις, think tanks, ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκά ινστιτούτα, προσωπικότητες του χώρου της
προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ένας μόνο -μέχρι στιγμής Δήμος της χώρας, ο Δήμος Πόρου.
Η συμμετοχή του Δήμου Πόρου, ο οποίος είναι πρωτοπόρος σε περιβαλλοντικές δράσεις θαλάσσιων καθαρισμών, αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμ. 237/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου, κατόπιν εισήγησης του Δημάρχου Γιάννη Δημητριάδη, ο οποίος και μετείχε τα τελευταία χρόνια σε όλες τις διεργασίες που οδήγησαν στη δημιουργία του Δικτύου.
Με το μήνυμα «Μπορώ χωρίς Πλαστικό», η πρώτη καμπάνια του «Δικτύου Συνεργασίας Για Το Θαλάσσιο Περιβάλλον» μάς παροτρύνει να αναθεωρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε καθημερινά τα
πλαστικά μιας χρήσης και να υιοθετήσουμε μια στάση ζωής πιο φιλική στο θαλάσσιο περιβάλλον.
www.diktyogiatithalassa.gr
Τα Μέλη του Δικτύου:
• Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη
• Ίδρυμα Thalassa
• Ίδρυμα Λαμπράκη
• Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη
• Πανεπιστήμιο Πατρών
• ΕΛΚΕΘΕ, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας
• Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
– HELMEPA
• Mediterranean Information Office for Environment, Culture
and Sustainable Development (MIO-ECSDE)
• Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
• Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
• Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ)
• Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης
• MEDASSET
• EIT Climate-KIC Hub Greece
• Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη
• ΕΝΑΛΕΙΑ
• Ινστιτούτο «Ομάδα για τον Κόσμο» – “Team for the World”
• Let’s Do It! Greece
• The People’s Trust
• iSEA
• Αρχιπέλαγος – Περιβάλλον και Ανάπτυξη
• Aegean Rebreath
• Second Nature
• ΔΕΣΜΟΣ
• Δήμος Πόρου
• Sea Through
• RAYCAP
•UN Environment / Mediterranean Action Plan Coordinating Unit
Σχολιάστε