Ορισμός νέου Αντιδημάρχου στον Δήμο Πόρου


Με Απόφαση του Δημάρχου Γιάννη Δημητριάδη, ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας και καθηγητής φυσικής αγωγής 2βάθμιας εκπαίδευσης, Χρήστος Λίτσας, ορίστηκε νέος Αντιδήμαρχος του Δήμου Πόρου, με αρμοδιότητες τους τομείς Καθαριότητας και Πρασίνου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δημάρχου Πόρου, ο κ. Λίτσας δεν θα λαμβάνει αντιμισθία, ενώ διατηρεί επίσης τις αρμοδιότητες του Τομέα Παιδείας του Δήμου, για τις οποίες είναι υπεύθυνος από τον Οκτώβριο του 2019, ως εντεταλμένος σύμβουλος. Mε την ίδια Απόφαση Δημάρχου, η ευθύνη εποπτείας των υπόλοιπων τομέων που υπάγονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ανατίθεται στον Αντιδήμαρχο Τάσο Παπαχρήστου, ενώ η Αντιδήμαρχος Χριστίνα Ροή ορίζεται στο εξής ως Αντιδήμαρχος με αντιμισθία.
Οι παραπάνω αλλαγές αποφασίστηκαν σε συνέχεια της δήλωσης του έως σήμερα Αντιδημάρχου Γιώργου Κουτουζή, αρμόδιου τομέων ύδρευσης–αποχέτευσης, προς τον Δήμαρχο και τα μέλη της πλειοψηφίας ότι επιθυμεί να παραιτηθεί από την θέση του.
Ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης, ευχαριστεί τον Γιώργο Κουτουζή για την σημαντική συμβολή του στο έως σήμερα έργο της δημοτικής αρχής και για την αδιατάρακτη προσωπική τους σχέση από το 2013 μέχρι σήμερα, η οποία μετουσιώθηκε σε μία από τις μακροβιότερες θητείες Αντιδημάρχων (με αφετηρία τον Σεπτέμβριο του 2014), τόσο για τα τοπικά όσο και για τα εθνικά δεδομένα.Σχολιάστε