Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν από τη Δημοτική Αρχή Πόρου για τα περιοριστικά μέτρα στα νησιάΜε έγγραφό προς την κυβέρνηση και τον ΕΟΔΥ στις 28.4.2020, ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης υπέβαλε συγκεκριμένες παρατηρήσεις και προτάσεις αναφορικά με τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού στο νησιωτικό χώρο.

 

Ακολουθεί το περιεχόμενο του εγγράφου:

«Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι Υπουργοί, Αξιότιμοι κύριοι,
Εν όψει της λήξης ισχύος της σχετ. (γ) ΚΥΑ στις 4.5.2020 και λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν έως σήμερα κατά την εφαρμογή των περιορισμών που αφορούν στον νησιωτικό χώρο, καταθέτουμε τις ακόλουθες προτάσεις που θεωρούμε σκόπιμο να αξιολογηθούν κατά τον σχεδιασμό των μέτρων που θα ισχύσουν από 5.5.2020:
1. Θεωρούμε πως πρέπει να διατηρηθεί η ισχύουσα απαγόρευση μετακινήσεων μη-μονίμων κατοίκων προς τα νησιά και τον Μάιο.
2. Προτείνουμε τις εξής βελτιώσεις στις ισχύουσες εξαιρέσεις:
α) Να επανέλθει η προβλεπόμενη στη σχετ. (α) ΚΥΑ εξαίρεση μετακινήσεων για λόγους έκτακτης ανάγκης με άδεια (παρ. 1, εδ. στ’), ώστε να καλύπτονται οι περιπτώσεις που δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν.
β) Στην εξαίρεση που αφορά «τεχνικό προσωπικό κρίσιμων υποδομών» (παρ.1, εδ. ε’ της σχετ. (β) ΚΥΑ), να προστεθεί η φράση «για επείγουσες εργασίες», ώστε να ελέγχεται η αναγκαιότητα της μετακίνησης, η διάρκεια παραμονής κ.τ.λ. και επίσης η μετακίνηση να επιτρέπεται κατόπιν άδειας.
γ) Οι ανωτέρω (α και β) περιπτώσεις να ελέγχονται από τον οικείο Δήμαρχο, ο οποίος θα εκδίδει τη σχετική άδεια, καθώς οι Λιμενάρχες δεν μπορούν να γνωρίζουν τις παραμέτρους που σχετίζονται με αυτές, ούτε πρέπει να επιβαρύνονται με τέτοιο ρόλο που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές τους.
δ) Στις περιπτώσεις πορθμείων, να επιτρέπεται η μετακίνηση των κατοίκων του ηπειρωτικού Δήμου προς τον νησιωτικό, με υποχρέωση άμεσης επιστροφής, για τους ακόλουθους λόγους: εργασίας (μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι με συγκεκριμένο έργο), τροφοδοσίας (μόνο ο οδηγός), πρόσβασης σε Υπηρεσίες, παροχής βοήθειας σε συγγενείς α’ βαθμού, πρόσβασης σε ακτοπλοΐα (η επαναφορά της εξαίρεσης έκτακτης ανάγκης με άδεια καλύπτει ικανοποιητικά τις εν λόγω περιπτώσεις).
ε) Θα πρέπει να εξεταστεί η θέσπιση εξαίρεσης για μη-μόνιμους κατοίκους που είναι ιδιοκτήτες εποχιακών επιχειρήσεων των οποίων η επαναλειτουργία τυχόν σχεδιάζεται από την κυβέρνηση, ώστε να μπορούν να προβούν σε σχετικές προετοιμασίες.
3. Η απαγόρευση μετακίνησης ιδιωτικών σκαφών, θεωρούμε ότι πρέπει να διατηρηθεί και τον Μάιο.
4. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να διατηρηθεί η απαγόρευση θαλάσσιων λουτρών, δεδομένου ότι πρόκειται για σωματική άσκηση που επιτρέπεται ρητά και υπόκειται σε περιορισμούς ως προς τη διάρκειά της, τις τηρούμενες αποστάσεις και την απαγόρευση συνάθροισης, ειδικά στα νησιά δε, περιορίζεται περαιτέρω λόγω της απαγόρευσης μετακίνησης προς αυτά και λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας οργανωμένων παραλιών.
5. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί και τον Μάιο η καθολική απαγόρευση ερασιτεχνικής αλιείας, ώστε να έχει μεγαλύτερη διάρκεια η μοναδική στα χρονικά αναζωογόνηση του θαλάσσιου οικοσυστήματος που συντελείται σήμερα (εξαιτίας και της μείωσης της επαγγελματικής αλιείας). Σημειώνεται, άλλωστε, ότι τον Μάιο απαγορεύεται το ψαροντούφεκο και το παραγάδι.
6. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις μεταφορές με λάντζες ανοικτού τύπου, κακώς ισχύει η αναλογία κοινού ανά τ.μ. που ισχύει για τους κλειστούς χώρους (ένας επιβάτης ανά 15τ.μ.), η οποία και πρέπει να αυξηθεί αισθητά, ώστε να καταστεί ρεαλιστική και να μπορεί να ελέγχεται.
7. Σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα που θα αποφασισθούν θα πρέπει να ενταχθούν σε νομοθετικές ρυθμίσεις και να μην θεσπίζονται εμμέσως από διαταγές της υπηρεσιακής ηγεσίας που ουσιαστικά τις υποκαθιστούν.
Κλείνοντας, επισημαίνεται ότι, παρότι οι νησιωτικοί ΟΤΑ είναι οι μόνοι που έχουν πλήρη γνώση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και των προβλημάτων που έχουν αναδειχθεί από την εφαρμογή των μέτρων, μέχρι σήμερα ούτε τους έχει ζητηθεί η γνώμη για τον σχετικό σχεδιασμό, ούτε τους έχει αποδοθεί συγκεκριμένος ρόλος που θα μπορούσε να βοηθήσει στην υλοποίησή του. Αντιθέτως, προτάσεις που αρκετοί από εμάς έχουμε υποβάλει αυτοβούλως δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Σχετικά, θεωρώ πολύ σημαντικό ο σχεδιασμός που θα εγκριθεί για την «επόμενη μέρα» να στηριχθεί στις κατοχυρωμένες αρμοδιότητες (α) των Δημοτικών Συμβουλίων να εκδίδουν τοπικές κανονιστικές Αποφάσεις (εν προκειμένω για μέτρα και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και συμβάντων) και (β) των Δημάρχων ως υπευθύνων συντονισμού της πολιτικής προστασίας. Η μη-απόδοση τέτοιων ρόλων στην Τ.Α. αποτελεί, κατά την άποψή μου, σοβαρή παράλειψη του μέχρι σήμερα σχεδιασμού και θα παρακαλούσα πολύ η σχετική καλοπροαίρετη παρατήρηση να αξιολογηθεί.
Με τιμή, ο Δήμαρχος Πόρου, Ιωάννης Δημητριάδης»
Σχολιάστε