Οι Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου στις συνεδριάσεις της 1ης και της 7ης Οκτωβρίου 2019Οι Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου στις συνεδριάσεις της 1ης και της 7ης Οκτωβρίου 2019

• Αποφάσεις 127 & 142/2019: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο ορισμός μελών του ΔΣ του ΔΛΤ ως εξής:
Τακτικά μέλη, εκπρόσωποι της πλειοψηφίας:
1. Αλέξανδρος Δημητριάδης, ως Πρόεδρος
2. Δημήτριος Παπαχρήστου, ως Αντιπρόεδρος
3. Χρύσα Τζανετοπούλου ως μέλος
4. Ευάγγελος Τζάνος, ως μέλος
5. Αριστείδης Αποστολάκης, ως μέλος
Τακτικό μέλος, εκπρόσωπος της μειοψηφίας:
6. Μαργαρίτα Μάνδηλα – Θανασούρα
Τακτικό μέλος ex officio:
7. Λιμενάρχης Πόρου
Αναπληρωματικά μέλη, εκπρόσωποι της πλειοψηφίας:
1. Γεώργιος Κουτουζής
2. Αναστάσιος Παπαχρήστου
3. Γεώργιος Κλείσας
4. Εβελίνα Παπαδοπούλου
5. Γεώργιος Δημητριάδης
Αναπληρωματικό μέλος, εκπρόσωπος της μειοψηφίας:
6. Αγγελική Μακρή
Ο ορισμός ισχύει μέχρι τις 6 Νοεμβρίου του 2021.

• Αποφάσεις 128 & 143/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα (και κατά πλειοψηφία σε ό,τι αφορά τον ορισμό Αντιπροέδρου) ο ορισμός μελών του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Α’θμιας Εκπαίδευσης ως εξής:
Τακτικά μέλη ex officio:
1. Διευθυντής Α’ Δημοτικού (Κώστας Παπαγιάννης)
2. Διευθύντρια Β’ Δημοτικού (Μαρία Μαρόκου), ως Αντιπρόεδρος
3. Νηπιαγωγός (Μαριάνθη Παπαδιαμάντη)
4. Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων του Α’ Δημοτικού Σχολείου (Μαρία Ράντου)
Τακτικά μέλη υποδεικνυόμενα από τον Δήμαρχο:
5. Χρήστος Λίτσας, ως Πρόεδρος
6. Αικατερίνη Μουμπαϊτζή
7. Μαρία Περάματζη
8. Όλγα Βογιατζή
9. Σοφία Σπίρτζη
Αναπληρωματικά μέλη υποδεικνυόμενα από τον Δήμαρχο:
1. Εβελίνα Παπαδοπούλου
2. Χριστίνα Ροή
3. Γεώργιος Κλείσας
4. Τζεφ Στάικος
5. Κωνσταντίνα Καραμάνη – Μοσχογιάννη
Ο ορισμός ισχύει μέχρι τις 6 Νοεμβρίου του 2021.

• Αποφάσεις 129 & 144/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα (και κατά πλειοψηφία σε ό,τι αφορά τον ορισμό Αντιπροέδρου) ο ορισμός μελών του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Β’θμιας Εκπαίδευσης ως εξής:
Τακτικά μέλη ex officio:
1. Διευθύντρια Γυμνασίου (Βάσω Κογιώνη)
2. Διευθύντρια Λυκείου (Πανωραία Κολέντζου), ως Αντιπρόεδρος
3. Εκπρόσωπος 15μελούς συμβουλίου Λυκείου
4. Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων του Γυμνασίου (Γιάννης Πάνου)
Τακτικά μέλη υποδεικνυόμενα από τον Δήμαρχο:
5. Χρήστος Λίτσας, ως Πρόεδρος
6. Χρύσα Τζανετοπούλου
7. Ιωάννα Χαριζάνη
8. Μελέτης Κώτσαινας
9. Στεφανία Παπά
Αναπληρωματικά μέλη υποδεικνυόμενα από τον Δήμαρχο:
1. Εβελίνα Παπαδοπούλου
2. Χριστίνα Ροή
3. Γεώργιος Κλείσας
4. Τζεφ Στάικος
5. Κωνσταντίνα Καραμάνη – Μοσχογιάννη
Ο ορισμός ισχύει μέχρι τις 6 Νοεμβρίου του 2021.

• Απόφαση 130/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο ορισμός τριών μελών στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ως εξής:
Εκπρόσωπος της πλειοψηφίας με την αναπληρώτριά του:
1. Χρήστος Λίτσας ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια τη Χριστίνα Ροή
Μέλη υποδεικνυόμενα από τον Δήμαρχο, με τους αναπληρωτές τους:
2. Χρύσα Τζανετοπούλου, με αναπληρώτρια τη Χαρά Μωυσιάδου
3. Ζωή Κεφαλληνού, με αναπληρώτρια τη Ράνια Καπέτα
Ο ορισμός ισχύει μέχρι τις 6 Νοεμβρίου του 2021.

• Απόφαση 131/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο ορισμός δύο αντιπροσώπων του Δήμου Πόρου στο ΔΣ του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Τροιζηνίας και Πόρου ως εξής:
Τακτικά μέλη υποδεικνυόμενα από τον Δήμαρχο:
1. Γεώργιος Κουτουζής
2. Αναστάσιος Παπαχρήστου
Αναπληρωματικά μέλη υποδεικνυόμενα από τον Δήμαρχο:
1. Κωνσταντίνα Καραμάνη – Μοσχογιάννη
2. Εβελίνα Παπαδοπούλου

• Απόφαση 132/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η συγκρότηση και ο ορισμός μελών της Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων ως εξής:
Εκπρόσωπος της πλειοψηφίας με τον αναπληρωτή του:
1. Αναστάσιος Παπαχρήστου ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Κουτουζή
Εκπρόσωπος της μειοψηφίας με την αναπληρώτριά της:
2. Σταματίνα Μητσιοπούλου, με αναπληρώτρια την Αγγελική Μακρή
Μέλη υποδεικνυόμενα από τον Δήμαρχο:
3. Γεώργιος Πάνου με, αναπληρωτή τον Ευάγγελο Μοσχογιάννη
4. Πέτρος Σισμάνης, με αναπληρώτρια την Φανή Πρωτόπαπα
5. Σταύρος Γραβάνης με αναπληρώτριά τη Σοφία Κρίκωνα
Ο ορισμός ισχύει μέχρι τις 6 Νοεμβρίου του 2021.

• Απόφαση 133/2019: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο ορισμός μελών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών ως εξής:
Εκπρόσωποι της πλειοψηφίας με τους αναπληρωτές τους:
1. Αναστάσιος Παπαχρήστου ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Εβελίνα Παπαδοπούλου
2. Γεώργιος Κουτουζής, με αναπληρωτή τον Χρήστο Λίτσα
Μέλος υποδεικνυόμενο από τον Δήμαρχο με τον αναπληρωτή του:
3. Αριστείδης Αποστολάκης, με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Τζάνο
Ο ορισμός ισχύει μέχρι τις 6 Νοεμβρίου του 2021.

• Αποφάσεις 134 & 141/2019: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η συγκρότηση και ο ορισμός μελών της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης ως εξής:
Εκπρόσωπος της πλειοψηφίας με τον αναπληρωτή του:
1. Γεώργιος Κλείσας ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Τζεφ Στάικο
Εκπρόσωπος της μειοψηφίας με τον αναπληρωτή του:
(η παράταξη μειοψηφίας δεν πρότεινε δημοτικό σύμβουλο ως εκπρόσωπο)
Τακτικά μέλη υποδεικνυόμενα από τον Δήμαρχο:
2. Αλέξανδρος Δημητριάδης
3. Τάσιος Φιακάς
4. Ράνια Καπέτα
5. Γεώργιος Δημητριάδης
6. Χαρά Μωϋσιάδου
7. Αναστάσιος Παπαχρήστου
Αναπληρωματικά μέλη υποδεικνυόμενα από τον Δήμαρχο:
1. Εβελίνα Παπαδοπούλου
2. Μπάμπης Κανατσίδης
3. Κατερίνα Σακελλίου
4. Ανδρέας Ι. Καΐκας
5. Κυριάκος Μάνεσης
6. Χρήστος Λίτσας
Ο ορισμός ισχύει μέχρι τις 6 Νοεμβρίου του 2021.

• Απόφαση 135/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα ο ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου και ενός αναπληρωτή στην Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς ως εξής:
Τακτικά μέλη υποδεικνυόμενα από τον Δήμαρχο με τους αναπληρωτές τους:
1. Χριστίνα Ροή ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Άρη Ροή
2. Μάιρα Δρούγκα, με αναπληρώτρια την Ευδοκία Παλαβράκη
Ο ορισμός ισχύει μέχρι τις 6 Νοεμβρίου του 2021.

• Απόφαση 136/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η συγκρότηση και ο ορισμός μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης Χρήσης Κοινοχρήστων Xώρων ως εξής:
Εκπρόσωπος της πλειοψηφίας με τον αναπληρωτή του:
1. Αναστάσιος Παπαχρήστου ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Χρήστο Λίτσα
Εκπρόσωπος της μειοψηφίας με τον αναπληρωτή του:
2. Δημήτριος Στρατηγός, με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Ζεντέλη
Τακτικά μέλη υποδεικνυόμενα από τον Δήμαρχο:
3. Γεώργιος Κουτουζής
4. Γεώργιος Κλείσας
5. Εβελίνα Παπαδοπούλου
6. Ελένη Κανατσίδη
7. Ανδρέας Δανόπουλος
Αναπληρωματικά μέλη υποδεικνυόμενα από τον Δήμαρχο:
1. Τζεφ Στάικος
2. Αναστάσιος Ξάνθης
3. Ευάγγελος Τζάνος
4. Αριστείδης Αποστολάκης
5. Χριστίνα Ροή
Ο ορισμός ισχύει μέχρι τις 6 Νοεμβρίου του 2021.

• Απόφαση 137/2019: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ. Δ. Στρατηγός καταψήφισε την πρόταση) η υπ’ αριθμ. 125/2019 Απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤ (απολογισμός 2018).

• Αποφάσεις 138-139/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 33/2019 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Βελτίωση Βατότητας Τμήματος Δασικού Δρόμου στο Ασκέλι Δήμου Πόρου» και η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για το ομώνυμο έργο.

• Απόφαση 140/2019: Εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε εξωτερικό χώρο, έως ώρα 02:00, στο ΚΥΕ με την επωνυμία SAIL CAFÉ για το έτος 2019.
Σχολιάστε