Οι ανεμογεννήτριες μας κόβουν την τηλεόρασηΠληροφορούμαστε πως έχουν προγραμματιστεί, τουλάχιστον τέσσερις δωδεκάωρες διακοπές ρεύματος στη γραμμή των αναμεταδοτών τηλεόρασης. Οι διακοπές έχουν ζητηθεί από την εταιρία που τοποθετεί τις ανεμογεννήτριες.
Η πρώτη όπως ενημέρωσαν από τη ΔΕΗ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 06-06-11 από τις 08:00 έως 20:00 περίπου.
Σχολιάστε