Οικονομικά στοιχεία για τα νομικά πρόσωπα των δήμων ζητά το ΥΠΕΣ (έγγραφο)voutsis_aftodioikisi-620x320Nα αποστείλουν τα τριμηνιαία οικονομικά στοιχεία των Νομικών Προσώπων τους μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου, ζητά με έγγραφό του από τους δήμους το υπουργείο Εσωτερικών. Όπως τονίζεται στο έγγραφο τα στοιχεία ζητούνται «στο πλαίσιο της υποχρέωσης της χώρας». Παράλληλα επισημαίνεται ότι κατά τη διαδικασία υ̟ποβολής, ιδιαίτερη ̟προσοχή θα ̟πρέ̟πει να δοθεί :

-Στην ορθή συμ̟λήρωση των στοιχείων Διαθεσίμων, Δανείων και Υ̟ποχρεώσεων.

-Στην κατηγορία «Υ̟ποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης» στην ο̟ποία καταγράφονται το σύνολο των βραχυ̟πρόθεσμων και μακρο̟πρόθεσμων α̟πλήρωτων υ̟ποχρεώσεων του Φορέα ̟προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, είτε υ̟πάρχει διακανονισμός /ρύθμιση της ̟πληρωμής σε δόσεις, είτε όχι.

-Στη μη συμ̟πλήρωση αρνητικών μεγεθών (αριθμών).

Δείτε το Έγγραφο

 

aftodioikisi.gr
Σχολιάστε