Ξεκινά την 1η Μαΐου η αντιπυρική περίοδος του 2018Ξεκινά από την 1η Μαΐου η αντιπυρική περίοδος η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2018 σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής η οποία ενημερώνει για τις υποχρεώσεις των πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα, απαγορεύεται, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, οποιαδήποτε καύση στα δάση, τις δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, που βρίσκονται σε βραχώδεις και πετρώδεις περιοχές, σε πεδινά κι ανώμαλα εδάφη του Πόρου και της Τροιζηνίας – Μεθάνων.

Επιτρέπεται όμως, μετά από ειδική άδεια από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, η καύση σιτοκαλαμιών και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων και αφού ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της υπ.αριθμ. 9Α/2005 της Πυροσβεστικής Διάταξης.
Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Παναγ.Μουστάκας says:

    Βασικός παράγων πρόληψης πυρκαϊάς είναι και ο καθαρισμός των πάσης φύσεως ελευθέρων χώρων,συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών οικοπέδων.Δυστυχώς πολλά από αυτά λόγω αδιαφορίας ή αμέλειας των ιδιοκτητών τους δεν καθαρίζονται μετατρεπόμενα ,πολλές φορές,σε σκουπιδότοπους,είτε από τους ενοίκους των ομόρων κτισμάτων είτε από διερχομένους,μετατρεπόμενα σε εστίες πυρκαϊάς. Για τους “αμελείς”αυτούς ιδιοκτήτες οι αρμόδιοι του Δήμου θα πρέπει να εφαρμόσουν την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία,ώστε ή να υποχρεωθούν οι ίδιοι να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους,ή ο καθαρισμός να γίνει με μέριμνα του Δήμου και η σχετική δαπάνη να χρεωθεί στους ιδιοκτήτες.

Σχολιάστε