Ξεκινάει (μόνο ηλεκτρονικά) η διαδικασία παραχωρήσεων Κ/Χ χώρων από τον Δήμο ΠόρουΟ Δήμος Πόρου, μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού αναφορικά με το άνοιγμά της εστίασης από τις 3.5.2021, ενημερώνει τους επιχειρηματίες του νησιού για τα ακόλουθα αναφορικά με τις παραχωρήσεις κοινόχρηστων χώρων για το 2021:
• Με Απόφασή του στις 20.4.2021, το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου, προκειμένου να στηρίξει τους επιχειρηματίες του νησιού, καθόρισε για δεύτερη συνεχή χρονιά τις ελάχιστες επιτρεπόμενες τιμές τελών χρήσης κ/χ χώρων, οι οποίες αντιστοιχούν σε 1€/τ.μ. για τις «κύριες παραχωρήσεις» (οι «πρόσθετες» είναι δωρεάν βάσει του νόμου).
• Όσοι επιθυμούν να κάνουν χρήση των χώρων ήδη από τις 3.5.2021, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση το αργότερο έως την Μ. Τρίτη 27.4.2021, ενώ όσες αιτήσεις υποβάλλονται αργότερα θα εγκρίνονται εντός 10 ημερών.
• Οι εγκρίσεις των «πρόσθετων χώρων» θα γίνουν σε δεύτερο χρόνο, ο οποίος θα εξαρτηθεί από την εξελίξεις που σχετίζονται με το άνοιγμα του τουρισμού και των μετακινήσεων προς τα νησιά και αφού εγκριθούν προηγουμένως οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλιακή οδό. Οι πρόσθετες παραχωρήσεις θα είναι οι ίδιες με το 2020, εφόσον το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίσει την πεζοδρόμηση της οδού όπως θα εισηγηθεί η δημοτική αρχή.
• Οι αιτήσεις από φέτος θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά (βρείτε την αίτηση στην αρχική σελίδα του poros.gr και στείλτε την στο info@poros.gr) και θα εμπεριέχουν το αίτημα έκδοσης ενημερότητας μη-οφειλής προς τον Δήμο και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου, καθώς και υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των στοιχείων και την τήρηση της νομοθεσίας.
• Στην περίπτωση που οι αιτούμενες παραχωρήσεις είναι ίδιες με του 2020, οι επιχειρηματίες θα πρέπει να καταβάλουν το ίδιο ακριβώς αντάλλαγμα με το 2020. Η καταβολή θα γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου (ALPHA BANK – IBAN GR32 0140 4700 4700 0200 1000 029) και είναι απαραίτητη για την έκδοση της άδειας.
• Στην περίπτωση αιτημάτων για παραχώρηση τμημάτων που δεν είχαν παραχωρηθεί το 2020 θα πρέπει να υπάρχει επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα υπογεγραμμένο από μηχανικό, ενώ δεν θα γίνεται άμεση καταβολή του ανταλλάγματος, αλλά θα αναμένεται η εξέταση της αίτησης από τον Δήμο. Η αίτηση θα αναφέρεται μόνο στην «κύρια παραχώρηση» επί πεζοδρομίου, πεζοδρόμου ή πλατείας και εφόσον υπάρχει δυνατότητα «πρόσθετης παραχώρησης» σε παρακείμενο χώρο, αυτό θα εξετάζεται οίκοθεν από τον Δήμο.
• Οι άδειες θα παραδίδονται στα καταστήματα των αιτούντων με την έκδοσή τους και ταυτόχρονα οι αιτούντες θα υπογράφουν τις εκτυπωμένες ηλεκτρονικές αιτήσεις τους που θα τους υποδεικνύει ο υπάλληλος του Δήμου.
Σχολιάστε