Ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί της λίστας των κατοίκων του Δήμου Πόρου άνω των 60 ετώνΞεκίνησαν σήμερα Δευτέρα 22.3.2021 οι εμβολιασμοί των κατοίκων του Δήμου Πόρου άνω των 60 ετών που υπέβαλαν σχετική αίτηση στον Δήμο και συμπεριλήφθηκαν στην λίστα που υποβλήθηκε από τον Δήμο στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στις 10.3.2021.

Οι εμβολιασμοί γίνονται με προτεραιότητα ηλικίας και ξεκίνησαν από τους πρώτους 60 προς εμβολιασμό Έλληνες πολίτες (επί συνόλου 356), οι οποίοι τις προηγούμενες μέρες ειδοποιήθηκαν από τον Δήμο για το ακριβές ραντεβού τους, ενώ οι ειδοποιήσεις για τα ραντεβού των επόμενων ημερών θα γίνονται καθημερινά, ανάλογα με την πρόοδο των εμβολιασμών σύμφωνα με τις οδηγίες της Γ.Γ.Π.Π. και του Υπουργείο Υγείας.

 • Οι εμβολιασμοί γίνονται με το εμβόλιο της pfizer.
 • Η λίστα των 27 αλλοδαπών πολιτών με ΑΜΚΑ είναι ξεχωριστή και τα ραντεβού εμβολιασμών των κατοίκων που εμπεριέχονται σε αυτήν θα προγραμματιστούν μετά την ολοκλήρωση των εμβολιασμών των Ελλήνων πολιτών, δηλαδή κατ’ εκτίμηση σε 1-2 βδομάδες από σήμερα.
 • Η λίστα των 38 αλλοδαπών πολιτών χωρίς ΑΜΚΑ είναι επίσης ξεχωριστή. Οι κάτοικοι που εμπεριέχονται σε αυτήν θα πρέπει μέχρι την ολοκλήρωση των εμβολιασμών των κατοίκων με ΑΜΚΑ να ακολουθήσουν την διαδικασία που θεσμοθετήθηκε με νομοθετική ρύθμιση πριν λίγες μέρες προκειμένου να αποκτήσουν προσωρινό ΑΜΚΑ. (ακολουθεί ειδική ανακοίνωση για αυτούς).
 • Η συμπληρωματική λίστα κατοίκων που έχουν υποβάλει αίτηση εμβολιασμού στον Δήμο μετά τις 9.3.2021, θα παραδοθεί στην Γ.Γ.Π.Π. λίγο πριν την ολοκλήρωση του εμβολιασμού όσων εμπεριέχονται στις τρεις παραπάνω λίστες, ώστε κάθε κάτοικος (άνω των 60 ετών) που δεν έχει ακόμα δηλώσει το όνομά του, να μπορεί να το κάνει μέχρι την «τελευταία στιγμή». Σημειώνεται ότι όσοι έχουν κάνει αίτηση εμβολιασμού μέσω της πλατφόρμας emvolio.gov μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ακυρώσουν το ραντεβού εκείνο και να δηλώσουν τα στοιχεία τους στην (συμπληρωματική) λίστα του Δήμου.
 • Τα ραντεβού όσων κατοίκων έχουν κάνει αίτηση μέσω της πλατφόρμας emvolio.gov ή έχουν κληθεί μέσω της άυλης συνταγογράφησης εξακολουθούν να ισχύουν και θα διενεργούνται κανονικά.
 • Οι κάτοικοι με «νοσήματα πολύ υψηλού κινδύνου» εφόσον έχουν ηλικία άνω των 60 ετών είναι σκόπιμο (για λόγους συντομίας) να εμβολιαστούν μέσω της διαδικασίας που συντονίζει ο Δήμος, ενώ όσοι από αυτούς έχουν ηλικία κάτω των 60 ετών θα πρέπει να κάνουν σχετική αίτηση μόνο μέσω της πλατφόρμας emvolio.gov.

 

 

Ενημέρωση για την διαδικασία απόκτησης «προσωρινού ΑΜΚΑ εμβολιασμού» από τους πολίτες τρίτων χωρών που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ

 

 • Κατόπιν των αιτημάτων που υπέβαλαν Δήμαρχοι νησιωτικών Δήμων της χώρας (μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Πόρου) στην ελληνική κυβέρνηση, ψηφίστηκε από την Βουλή ειδική διάταξη (ά. 248 του Ν. 4782/2021 – ΦΕΚ Α΄36) η οποία ισχύει από τις 9.3.2021, σύμφωνα με την οποία θα χορηγείται «προσωρινό ΑΜΚΑ» σε όλους τους πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να εμβολιστούν.
 • Η έκδοση του «προσωρινού ΑΜΚΑ» γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας emvolio.gov και της επιλογής «Αναζήτηση: Αν δεν διαθέτετε ΑΜΚΑ ακολουθήστε τις οδηγίες εδώ» (η επιλογή βρίσκεται στην κορυφή της κεντρικής σελίδας).
 • Η πλατφόρμα δυστυχώς δεν έχει επιλογή ανάγνωσης στα αγγλικά, οπότε οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον δεν γνωρίζουν ελληνικά, θα πρέπει να ζητήσουν την βοήθεια κάποιου Έλληνα χρήστη (η βοήθεια αυτή μπορεί να γίνει και μέσω του Κ.Ε.Π. του Δήμου).
 • Ο Δήμος Πόρου εντός της ερχόμενης βδομάδας θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά και με τους 38 πολίτες της συγκεκριμένης κατηγορίας, προκειμένου να τους ενημερώσει για τα ανωτέρω, να υποβοηθήσει την διαδικασία αιτήματός τους για «προσωρινό ΑΜΚΑ» και να λάβει πληροφορίες για το ποιοι από αυτούς την έχουν διεκπεραιώσει ήδη.
 • Όταν οι ανωτέρω πολίτες ενημερωθούν από την πλατφόρμα emvolio.gov για την έγκριση της αίτησής τους, θα πρέπει να επικοινωνούν με το Κ.Ε.Π. για την ενεργοποίηση του «προσωρινού ΑΜΚΑ» και αφού τον λάβουν, να επικοινωνούν εκ νέου με τον Δήμο Πόρου (emvolio@poros.gr και 22983 20512) προκειμένου να γνωστοποιούν το «προσωρινό ΑΜΚΑ» τους.
 • Σημειώνεται ότι για την απόκτηση του «προσωρινού ΑΜΚΑ» δεν απαιτείται η μετακίνησή των πολιτών εκτός του τόπου κατοικίας τους.

 

 

Information on the procedure of vaccination of foreign residents of Poros

 

Following the information regarding the beginning of vaccinations on Monday 22.3.2021 for residents over the age of 60 who have submitted an application to the Municipality of Poros, we clarify the vaccination procedure for citizens of foreign countries:

 1. Twenty seven (27) citizens of foreign countries who have AMKA will be called for vaccination when the vaccination of the 356 registered Greek citizens is completed. It is estimated that this will take place in about 1-2 weeks from today.
 2. Thirty eight (38) citizens of foreign countries who do not have AMKA will be called for vaccination when the vaccination of all residents who currently have an AMKA is completed. By that time, they should have obtained a “temporary AMKA” according to the following instructions:
 • Following the requests submitted to the Government by the Mayors of Greek island Municipalities (including the Mayor of Poros), the Parliament approved a provision (art. 248 of Law 4782/2021 – Government Gazette A 36) which was enacted on 9.3.2021, according to which a “temporary AMKA” may be granted to all foreign country citizens wishing to be vaccinated.
 • The issue of a “temporary AMKA” can be done electronically through the emvolio.gov platform and the option «Αναζήτηση: ΑνδενδιαθέτετεΑΜΚΑακολουθήστετιςοδηγίεςεδώ» (the option is at the top of the main page).
 • Unfortunately, the platform does not have an English version, therefore people who cannot read Greek, should ask for the help of a Greek user (it is noted that the KEP of the Municipality can provide assistance to this purpose).
 • The Municipality of Poros will contact by phone next week all 38 citizens of this category, in order to notify them about the necessary procedure and assist them in their application process for a “temporary AMKA” as well as to collect information on which of them have completed the process already.
 • When the citizens of this category are informed by the gov platform for the approval of their application, they should contact the K.E.P. of Poros for the activation of their “temporary AMKA” and afterwards they should contact the Municipality (emvolio@poros.gr and 22983 20512) in order to register their “temporary AMKA”.
 • It is noted that the acquisition of a “temporary AMKA” does not require the movement of citizens outside their place of residence.

 
Σχολιάστε