Νέες διακηρύξεις δημοπρασιών για καταστήματα Δημοτικής Αγοράς ΠόρουΑπό τον Δήμο Πόρου, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

“Συνεχίζοντας το νοικοκύρεμα της Δημοτικής Αγοράς, και μετά την εκμίσθωση μέσω διαγωνισμού δύο καταστημάτων που δημοπρατήθηκαν το καλοκαίρι, ο Δήμος Πόρου διακηρύσσει τον διαγωνισμό τεσσάρων ακόμα καταστημάτων.

Θυμίζουμε ότι οι συμβάσεις των περισσοτέρων καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς είχαν λήξει ήδη από τις αρχές της προηγούμενης δημοτικής περιόδου (2011), ενώ πολλοί ενοικιαστές είχαν μεγάλες ανεξόφλητες οφειλές, με τον Δήμο να κάθεται αδρανής μέχρι και το 2014. Κατόπιν ενεργειών της δημοτικής αρχής, πέντε ενοικιαστές παρέδωσαν τα μίσθιά τους, ενώ έχουν γίνει ενέργειες έξωσης για δύο ακόμα καταστήματα.

Ακολούθως παρατίθενται οι όροι των δημοπρασιών που θα διεξαχθούν στις 23 Νοεμβρίου 2017 για τα τέσσερα νέα καταστήματα:

 

  • Κατάστημα Δημοτικής Αγοράς υπ’ αριθμ. 2

Έκταση: 15,48 τ.μ.

Είδος: Το προς ενοικίαση κατάστημα μπορεί να έχει τις ακόλουθες χρήσεις: οπωροπωλείο, πρατήριο άρτου, ανθοπωλείο και γενικά κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (χωρίς τραπεζοκαθίσματα).

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 150€.

  • Κατάστημα Δημοτικής Αγοράς υπ’ αριθμ. 3

Έκταση: 15 τ.μ.

Είδος: Το προς ενοικίαση κατάστημα μπορεί να έχει τις ακόλουθες χρήσεις: οπωροπωλείο, πρατήριο άρτου, ανθοπωλείο και γενικά κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (χωρίς τραπεζοκαθίσματα).

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 150€.

  • Κατάστημα Δημοτικής Αγοράς υπ’ αριθμ. 5

Έκταση: 15,80 τ.μ.

Είδος: Το προς ενοικίαση κατάστημα μπορεί να έχει τις ακόλουθες χρήσεις: οπωροπωλείο, πρατήριο άρτου, ανθοπωλείο και γενικά κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (χωρίς τραπεζοκαθίσματα).

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 150€.

  • Κατάστημα Δημοτικής Αγοράς υπ’ αριθμ. 9

Έκταση: 29 τ.μ.

Είδος: Το προς ενοικίαση κατάστημα μπορεί να έχει τις ακόλουθες χρήσεις: κρεοπωλείο, ιχθυοπωλείο.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 250€.

 

Οι δημοπρασίες θα διεξαχθούν στις 23 Νοεμβρίου 2017 (ώρες 11:00-12:00, 12:00-13:00, 13:00-14:00 και 14:00-15:00 για τα καταστήματα υπ’ αριθμ. 2, 3, 9 και 5, αντίστοιχα) στο Δημαρχείο. Μαζί με τη συμμετοχή τους, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής ίση με την αξία του κατώτερου μηνιαίου μισθώματος. Σημειώνεται, ότι οι όροι χρήσης των καταστημάτων καθορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς (Απόφαση ΔΣ 179/2008). Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων (τηλ. 2298320519) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αντίγραφα της διακήρυξης και του Κανονισμού χορηγούνται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήσεως. Δείτε τις περιλήψεις των διακηρύξεων στην ιστοσελίδα του Δήμου.”
Σχολιάστε