Νέα ευρωπαϊκή διάκριση για τη Λιάνα Σακελλίου


Σε νέα Ευρωπαϊκή διάκριση καταξιώθηκε η Ποριώτισσα καθηγήτρια του Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και ποιήτρια  Λιάνα Σακελλίου. Επελέγη Πρόεδρος της Ελληνικής Κριτικής Επιτροπής για τα βραβεία Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτους 2019. O φορέας συμμετοχής από ελληνικής πλευράς είναι η Εταιρία Συγγραφέων, επίλεκτο μέλος της οποίας είναι η Λιάνα Σακελλίου.
Το Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Prize for Literature) είναι μείζων ευρωπαϊκός  θεσμός πολιτισμού για την ανάδειξη της δημιουργικότητας και της ποικιλίας πλούτου της λογοτεχνίας στην Ευρώπη. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ‘’Creative Europe”της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στην ενθάρρυνση της κυκλοφορίας δράσεων μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών στο χώρο της Λογοτεχνίας και των Καλών Τεχνών και στην ανάπτυξη του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ τους. Βραβεύεται ένας συγγραφέας κάθε χρόνο από κάθε κράτος-μέλος που συμμετέχει, μεταξύ εκείνων που προτείνει η κάθε Κριτική Επιτροπή.
Να σημειώσουμε ότι η Ποριώτισσα διανοουμένη έχει επανειλημμένα συμμεθέξει σε διεθνείς κριτικές επιτροπές αναλόγων βραβείων.
Δείτε περισσότερα στη σελίδα:Σχολιάστε