Νέα έργα για την περιοχή και ενσωμάτωση του ΟΡΣΑ αποφάσισε η Περιφέρεια ΑττικήςΤην ένταξη 61 νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού 54.033.465,96 €, στην 2η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής για το 2012, αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της Πέμπτης 15 Μαρτίου. Eνδεικτικά για τα νησιά αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

• Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Ύδρας 600.000,00 €
• Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Καρατζά Δήμου Τροιζηνίας (1.500.000,00 €)
• Βελτίωση λειτουργίας βιολογικού σταθμού καθαρισμού, αντλιοστασίων & αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων Δήμου Πόρου (290.000,00 €)
• Βελτίωση λειτουργίας βιολογικού σταθμού καθαρισμού, αντλιοστασίων και αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων (610.000,00 €)
• Σύστημα Ναυδέτου κοντά στο νησάκι Αγ. Νικολάου Ν. Ύδρας (200.000,00 €)
• Εργασίες Αποκατάστασης Νηπιαγωγείου Ύδρας (40.000,00 €)
• Σύνταξη Κτηματολογίου για το έργο «Βελτίωση επαρχιακών οδών Αίγινα-Κυψέλη-Βαθύ-Βαγία-και Μεσαγρού-Τούρλος (640.000,00 €)

Ενσωμάτωση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας στην Περιφέρεια Αττικής
O Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, με επιστολή του στις 21.03.2012 προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, ζητά την ενσωμάτωση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας στην Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου να ασκηθούν οι Μητροπολιτικές Αρμοδιότητες που ορίζει ο Καλλικράτης και οι οποίες μέχρι σήμερα ασκούνται αυτοτελώς και χωρίς τη συμμετοχή της Περιφέρειας, από τον Ο.Ρ.Σ.Α.
Συγκεκριμένα, στην επιστολή του ο κ. Γιάννης Σγουρός επισημαίνει:
«Με τον Καλλικράτη (Ν.3852/10) άρθρο 210 προβλέπονται σειρά μητροπολιτικών αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται στην Περιφέρεια Αττικής.
Μεταξύ αυτών είναι και η αρμοδιότητα των στρατηγικών κατευθύνσεων για το χωροταξικό σχεδιασμό σε επίπεδο μητροπολιτικής Περιφέρειας.
Παρά τη ρητή πρόβλεψη του Νόμου, η αρμοδιότητα αυτή εξακολουθεί να ασκείται από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (Ο.Ρ.Σ.Α.).
Η πρόσφατη κρίση στον Ο.Ρ.Σ.Α. ανέδειξε τα δομικά και λειτουργικά προβλήματά του. Παράλληλα πρέπει να επισημάνουμε την έλλειψη δημοκρατικής νομιμοποίησης ενός οργάνου που λαμβάνει αποφάσεις για την τύχη της Αττικής.
Καθώς ο Περιφερειακός Σχεδιασμός στο σύνολο των Τομέων Ανάπτυξης της Καλλικρατικής Περιφέρειας Αττικής διενεργείται θεσμικά από την ίδια την Περιφέρεια, θα ήταν αδιανόητο να παραμείνει ο Ο.Ρ.Σ.Α. στην εποπτεία του ΥΠΕΚΑ. Κάτι τέτοιο θα αποτελεί αντίφαση στην εφαρμογή της μεταρρύθμισης που θεσπίστηκε από την «Καλλικρατική διοικητική αναδιάρθρωση της Χώρας». Αρμοδιότερος φορέας ρύθμισης του χώρου, χρήσεων γης, αλλά και αναπτυξιακών θεμάτων τουρισμού, γεωργίας κ.λ.π. και τη διασύνδεσή τους με την ανθρωπογεωγραφία της Αττικής, των δήμων, των πάσης φύσεως φορέων και ιδιωτών είναι η Περιφέρεια στην οποία πρέπει να ενσωματωθεί ο Ο.Ρ.Σ.Α».
Σχολιάστε