Μόνο κατόπιν ραντεβού η προσέλευση στις υπηρεσίες του Δήμου ΠόρουΟ Δήμος Πόρου ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 126/16316/20.9.2020, από 21 Σεπτεμβρίου 2020 και τουλάχιστον έως τις 4 Οκτωβρίου 2020, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες για την εξυπηρέτηση πολιτών στις Δημόσιες Υπηρεσίες:
• Οι πολίτες μπορούν να προσέρχονται για εξυπηρέτηση μόνο για επείγοντα θέματα και μόνον εφόσον έχουν προηγουμένως μιλήσει τηλεφωνικά με τον αρμόδιο υπάλληλο και έχουν κλείσει ραντεβού. (Τηλέφωνα Δήμου Πόρου: κέντρο – 2298320500, Δημαρχείο – 2298320500, ΚΕΠ – 2298320900, Ταμειακή Υπηρεσία – 2298320519, Δημοτολόγιο – 2298320513, Τεχνικές Υπηρεσίες – 2298029137, Πολεοδομία – 2298024444 , Κοινωνική Υπηρεσία – 2298320520, Δημ. Λιμ. Ταμείο 22980 29120).
• Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, τόσο για τους εργαζόμενους, όσο για τους πολίτες.
• Κάθε αίτηση μπορεί να κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του δήμου poros.gr μαζί με τυχόν δικαιολογητικά.
Σημειώνεται ότι το ανωτέρω καθεστώς τηρείται στον Δήμο Πόρου με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ήδη από τις αρχές Αυγούστου (Απόφαση ΔΣ 91/6.8.2020).
Επιπλέον, μέσω της νέας διαδικτυακής πύλης εξυπηρέτησης του κράτους gov.gr, η οποία φιλοξενεί όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου, ήδη από τον Απρίλιο χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους αποκλειστικά μέσω υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης με χρήση των κωδικών Taxisnet, πλήθος ηλεκτρονικών εγγράφων, όπως: Πιστοποιητικό Γέννησης, Πιστοποιητικό Οικογ. Κατάστασης, Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, Πιστοποιητικό Ιθαγένειας, Ληξιαρχική Πράξης Γέννησης, Ληξιαρχική Πράξη Γάμου, Σύμφωνο Συμβίωσης, Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης & Εξουσιοδότησης.
Σχολιάστε