Μέχρι αύριο η κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατευσίμων στο ΡουφΦωτο: Μπάμπης Κανατσίδης

Οι στρατεύσιμοι κλάσεως 2014 γεννημένοι το έτος 1993, που διαμένουν ή είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Πόρου,υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στο Στρατόπεδο «Βασιλοπούλου», οδός Πέτρου Ράλλη -2- (Ρουφ) Ταύρος Αττικής, από ώρα 09.00 π.μ. μέχρι 13.00 μ.μ. την 25 Ιανουαρίου 2011.

Η κατάθεση των δελτίων μπορεί να γίνει και στο Κ.Ε.Π.

Κατά την παρουσίασή τους πρέπει απαραιτήτως να έχουν μαζί τους :

α. Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή των σελίδων του διαβατηρίου τους με τα ληξιαρχικά τους στοιχεία,ή εφόσον στερούνται τέτοιων εγγράφων, πιστοποιη- τικό Δήμου ή Κοινότητας περί εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων που φέρει φωτογραφία τους.

β. Ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, εφόσον έχουν σοβα- ρά προβλήματα υγείας.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής Δελτίων απογραφής η τελευταία ημερομηνία κατάθεσης στο Ταχυδρομείο θα πρέπει να είναι η 28 Φεβρουαρίου 2011.-
Σχολιάστε