Ημερίδα “Καταναλώνω λιγότερο στη Μεσόγειο” την Τρίτη 25/6 στο ΣυγγρούTην Τρίτη 25 Ιουνίου στις 19.30 στο κτ.Συγγρού, ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας Εύξεινη Πόλη παρουσιάζει στον Πόρο το μοντέλο Consume-less Med (Kαταναλώνω λιγότερο στην Μεσόγειο), ένα ευρωπαϊκό διακρατικό πρόγραμμα για τον αειφόρο τουρισμό.
Το έργο απευθύνεται σε παραλιακούς ή νησιωτικούς τουριστικούς Δήμους στην Μεσόγειο, σε φορείς και σε επαγγελματίες του τουρισμού (διαμονή, εστίαση, εμπόριο), οι οποίοι μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά οικονομικά και επικοινωνιακά οφέλη με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, πέρα από την συμβολή τους για την προστασία των περιβαλλοντικών πόρων και του οικοσυστήματος της περιοχής όπου δραστηριοποιούνται. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η στήριξη των τοπικών προϊόντων που προωθεί το συγκεκριμένο έργο.
Στόχος, ο συντονισμός δράσεων για μείωση της κατανάλωσης νερού, ενέργειας και μικρότερης παραγωγής αποβλήτων και η παροχή της επιλογής μιας σειράς από υπηρεσίες προς τους τουρίστες ικανές να ελαχιστοποιήσουν την κατανάλωση και να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν καλύτερα τα τοπικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της διαμονής τους.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ιnterreg Mediterranean και το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και υλοποιείται από την Εύξεινη Πόλη, ενώ την εμπειρία τους από την υλοποίηση του έργου, θα μεταφέρει από το Δήμο Νάξου η επιστημονική συνεργάτης κ. Χρυσοβαλάντου Φραγκουλοπούλου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
19.00 Εγγραφές
19.30 Χαιρετισμός – Γιάννης Δημητριάδης, Δήμαρχος Πόρου
19.40 Παρουσίαση του ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη – Γιώργος
Παππούς, Γενικός Διευθυντής
19.50 Η εμπειρία από την πιλοτική δράση στη Νάξο
– Χρυσοβαλάντου Φραγκουλοπούλου,
20.20 Παρουσίαση του μοντέλου ConsumelessMED –
Ζωή Γκρουμούτη, Επιστ.Συνεργάτης Εύξεινης Πόλης
21.00 Ερωτήσεις
Σχολιάστε