Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στον Δήμο ΠόρουΟ Δήμος Πόρου, προσαρμοζόμενος στις απαιτήσεις της εποχής, παρέχει στο εξής τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στους δημότες του και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. Οι χρήστες θα εισέρχονται στην ιστοσελίδα του Δήμου, όπου σε ειδική ενότητα θα βρίσκουν την σχετική φόρμα, στην οποία θα συμπληρώνουν τα στοιχεία τους και την αίτησή τους.

Με την υποβολή της αίτησης θα παραλαμβάνουν e-mail με το οποίο θα βεβαιώνεται η καταχώρησή της στο πρωτόκολλο του Δήμου, ενώ οι απαντήσεις θα αποστέλλονται επίσης σε ηλεκτρονική μορφή. Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα επισύναψης και αρχείων που σχετίζονται με την αίτηση.

Η ανωτέρω ηλεκτρονική διαδικασία θα είναι υποχρεωτική για κάθε υποβολή αίτησης κατά την σημερινή περίοδο περιορισμένης λειτουργίας του Δήμου, με την εξαίρεση ιδιαίτερων υποθέσεων για τις οποίες απαιτείται έντυπη υποβολή, κατόπιν ραντεβού που θα κανονίζεται τηλεφωνικά.

Η δημιουργία της πλατφόρμας και η άμεση ενεργοποίησή της οφείλεται στο μέλος της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Πόρου Τάσο Φιακά, τον οποίο και ευχαριστούμε για την προσφορά του.
Σχολιάστε