Ερώτηση για την ΚΥΑ από τη Δημοκρατική ΑριστεράΕρώτηση προς τους Υπουργούς – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας με θέμα: «Αύξηση των ιχθυοκαλλιεργειών στον Αργοσαρωνικό» έκανε η Δημοκρατική Αριστερά στις 11/1. Η ερώτηση έχει ως εξής:

«Ο σχεδιασμός του χωροταξικού των υδατοκαλλιεργειών έφερε στην επιφάνεια το μεγάλο πρόβλημα της χρήσης της παράκτιας ζώνης κυρίως στον Αργοσαρωνικό. Το γεγονός ότι υιοθετήθηκε σχετική ΚΥΑ επισφραγίζοντας το υφιστάμενο καθεστώς χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση με φορείς και κατοίκους, επέτεινε τις αντιδράσεις.

Οι κάτοικοι, κυρίως των νησιών του Αργοσαρωνικού, όπως στον Πόρο και την Αίγινα εκφράζουν την αγωνία τους καθώς αφενός επισφραγίζεται το υφιστάμενο καθεστώς της άναρχης μέχρι σήμερα ανάπτυξης και αφετέρου προβλέπεται αύξηση των υδατοκαλλιεργειών σε περιοχές οι οποίες δεν πληρούν τις διεθνώς αναγνωρισμένες αναγκαίες προϋποθέσεις για την ορθή λειτουργία ιχθυοκαλλιεργειών. Μεταξύ άλλων, η επιλογή της θέσης εγκατάστασης θα πρέπει να εξασφαλίζει την επαρκή ανανέωση του νερού, να αποφεύγονται θέσεις κοντά σε λιβάδια Posidonia, να υπάρχει επαρκές βάθος και απόσταση από την ακτή.

Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδομένων των αντιδράσεων των κατοίκων αλλά και την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και ότι πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα με συνέπειες τόσο ως προς το οικοσύστημα, τον τουρισμό και τελικά την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθενται να ανακαλέσουν την ΚΥΑ και να αναθεωρήσουν το χωροταξικό σχεδιασμό των υδατοκαλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή του Αργοσαρωνικού;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός»
Σχολιάστε