Επιχορήγηση λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης ΔιαβίωσηςΥπεγράφη στις 30 Απριλίου 2020 από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη και δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική», με άξονα προτεραιότητας την «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Ένταξης».

Τα νησιά της Αττικής δύνανται να φιλοξενήσουν Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, ώστε να βελτιωθεί η προσβασιμότητα των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες και να καλυφθούν οι ανάγκες των οικογενειών που φροντίζουν άτομα με αναπηρίες.

Με το πρόγραμμα «Επιχορήγηση Λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)» γίνεται ένα άλμα στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε τη συνέχεια στο saronicmagazine.gr
Σχολιάστε