Επιδότηση δημιουργίας δικτύου Wi-Fi στον Δήμο Πόρου από την Ε.Ε.O Δήμος Πόρου είναι ανάμεσα στους 2.800 Ευρωπαϊκούς Δήμους που επιλέχθηκαν για την επιδότηση δημιουργίας κοινόχρηστου δικτύου wifi ύψους €15.000, στο πλαίσιο του προγράμματος wifi4eu, όπως ανακοίνωσε στις 8.12.2018 η αρμόδια Επίτροπος της Ε.Ε.

Η επιλογή των Δήμων βασίστηκε στην πληρότητα των φακέλων και στην ταχύτητα υποβολής του αιτήματος την 7η Νοεμβρίου 2018.

Από τους 117 Ελληνικούς Δήμους, ο Πόρος ήταν ο τρίτος ταχύτερος στην υποβολή της αίτησης σύμφωνα με την λίστα που δόθηκε στη δημοσιότητα.
Το δίκτυο πρέπει να κατασκευαστεί εντός 1,5 έτους από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και να καλύπτει κάποιο δημόσιο σημείο ενδιαφέροντος, όπως πλατείες, λιμάνια κ.α.

Η Επίτροπος κ. Γκαμπριέλ συγχαίρει τους πρώτους 2 800 δήμους που έλαβαν κουπόνια WiFi4EU
Σχολιάστε