Επανακατασκευή γεφυριού στο ΝεώριοΜε την επανακατασκευή του γεφυριού στην περιοχή του Μεγάλου Νεωρίου (πλησίον ξενοδοχείου Παύλου) ολοκληρώνεται το έργο «Κατασκευή, επέκταση και συντήρηση τεχνικών ομβρίων» προϋπολογισμού 300.000€, το οποίο εκτελέστηκε με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής (156.139€ κατόπιν έκπτωσης). Με το έργο αυτό επισκευάστηκαν αρκετά σημεία στα οποία είχαν σημειωθεί πλημμύρες και ζημιές τον Δεκέμβριο του 2014 και όχι μόνον (γεφύρι 10ης στάσης Ασκελίου, τεχνικά έργα οδού προς ναό Ποσειδώνα κ.α.).
Το συγκεκριμένο γεφύρι στο Νεώριο είχε μικρή διατομή, εντός της οποίας υπήρχαν μάλιστα εμφανείς διελεύσεις δικτύων ύδρευσης και τηλεφωνίας, με συνέπεια στις περιπτώσεις μεγάλων βροχοπτώσεων και φόρτισης του ρέματος να φράζει από φερτά υλικά και να προκαλείται πλημμύρα και καταστροφές στο ανάντι τμήμα του.
Σχολιάστε