Ενημερωτική εκδήλωση του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής στον ΓαλατάΕνημερωτική εκδήλωση, στο πλαίσιο δημοσιοποίησης της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Τ. Π. LEADER/CLLD 2014 – 2020 με τίτλο «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλω”» της Ο.Τ.Δ.: Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής.
Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων σε συνεργασία με το «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής» διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση, στο πλαίσιο δημοσιοποίησης της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Τ. Π. CLLD/ LEADER 2014 – 2020 με τίτλο «Πολιτισμός & Περιβάλλον ”Εν Πλω”» με σκοπό την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και των φορέων της περιοχής.
Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18:00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο Γυμνασίου Γαλατά (Γαλατάς, Τροιζηνίας). Στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν Πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.
Στόχος είναι η στήριξη του τομέα παροχής υπηρεσιών και του τουριστικού τομέα, σε συνδυασμό με τη στήριξη των γεωργικών προϊόντων για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους με τη δημιουργία- βελτίωση μικρού μεγέθους επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων της τοπικής γεωργικής παραγωγής.
Στελέχη του Δικτύου, θα βρεθούν στην εκδήλωση για να παρουσιάσουν την 1η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα (δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, δικαιούχοι, επιλέξιμες δαπάνες, δικαιολογητικά, διαδικασίες υποβολής κ.λπ.).
Η εκδήλωση έχει στόχο την ευρεία δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων και την ενημέρωση των υποψηφίων.
Πληροφορίες:
Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων
ΠΕ Νήσων Αττικής
Φίλωνος 91, 185 35, Πειραιάς
Τηλ. 2104120002-4-9
Fax. 2104120006
Mail: info@atticalag.gr
Web: www.atticalag.gr
Σχολιάστε