Ενημέρωση των αλιέων για τα Προγράμματα CLLD και την ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού στον ΠόροTην Παρασκευή 3 Νοεμβρίου στο κτήριο Συγγρού, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συζήτηση σχετικά με τις δράσεις του Προγράμματος CLLD 2014-2020 πάνω σε θέματα που αφορούν τους επαγγελματίες αλιείς του Πόρου. Τη εκδήλωση διοργάνωσε ο Δήμος Πόρου και το Δίκτυο Δήμων Π. Ε. Νήσων Αττικής.

Στη συζήτηση, που έδωσε το παρόν και ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης, οι επαγγελματίες αλιείς ενημερώθηκαν για τις επιδοτήσεις του Προγράμματος προς τον κλάδο τους, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η ενημέρωση που αφορούσε το πρόγραμμα για την ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού, μέσα από την επιδοτούμενη κατά 50% μετατροπή των – μεγαλύτερων σε μήκος – αλιευτικών σκαφών, σε σκάφη που θα προσφέρουν, παράλληλα με την αλιεία και υπηρεσίες αλιευτικού τουρισμού προς στους επισκέπτες.

Οι αλιείς ενημερώθηκαν σχετικά με τις διαδικασίες του προγράμματος LEADER, οι οποίες έχουν απλοποιηθεί σε σύγκριση με παλαιότερα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι ανανέωσαν το ραντεβού τους με τους ειδικούς του Προγράμματος, πριν το 2018 που ξεκινάει το Πρόγραμμα, ενώ εξετάστηκε και το ενδεχόμενο μετάβασης των ενδιαφερομένων, σε προορισμούς που εφαρμόζονται με επιτυχία υπηρεσίες αλιευτικού τουρισμού, προκειμένου να ενημερωθούν από τους συναδέλφους τους, για τις προοπτικές ανάπτυξης τέτοιου είδους τουρισμού και στον Πόρο.

 

 
Σχολιάστε