Ενημέρωση του Ε.Ε.Σ.Π. για την έναρξη ισχύος του Μεταφορικού ΙσοδυνάμουΑπό τον Εμπορικό Επαγγελματικό Σύλλογο Πόρου εκδόθηκε η ακόλουθη ενημέρωση σχετικά με την έναρξη ισχύος του Μεταφορικού Ισοδυνάμου και στον Αργοσαρωνικό.

Από την 1/1/2019 ξεκίνησε η δεύτερη φάση της λειτουργίας του Μεταφορικού Ισοδυνάμου σε όλες τις νησιωτικές περιοχές της Χώρας (πλην Κρήτης και Εύβοιας), στις οποίες περιλαμβάνεται και ο Αργοσαρωνικός. Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι) είναι το μέτρο με το οποίο επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μεταφοράς που αντιστοιχεί σε επιβάτες και εμπορεύματα με μέσα θαλάσσιας μεταφοράς (πλοία), με το κόστος που θα ίσχυε στα μέσα χερσαίας μαζικής μεταφοράς για την ίδια απόσταση (π.χ ΚΤΕΛ). Η πρώτη πιλοτική φάση σε 50 περίπου νησιά του Αιγαίου υλοποιήθηκε από 1/7-31/12/2018. Στην διαμόρφωση του Μ.Ι συμμετείχε και ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ.Π. κ. Δημήτρης Συξέρης, με την ιδιότητα του εκπροσώπου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά & του Φορέα των Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ε.Ο.Α.Ε.Ν.

Για να μπορεί κάποιος ιδιώτης ή επαγγελματίας να αξιοποιήσει το συγκεκριμένο μέτρο θα πρέπει να κάνει εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα http://www.metaforikoisodynamo.gr/

Στην περίπτωση των ιδιωτών, η εγγραφή γίνεται με πολύ απλά βήματα και άμεσα εκδίδεται ο Μοναδικός Αριθμός Νησιώτη (Μ.Α.Ν.) ο οποίος είναι προσωπικός και ισχύει άπαξ. Ο κάθε νησιώτης, εκτός από την επίδειξη του Μ.Α.Ν. στα πρακτορεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών, δεν χρειάζεται να κάνει οποιαδήποτε επιπλέον ενέργεια, ώστε να λάβει στο τέλος κάθε μήνα, στο λογαριασμό του, τα χρήματα που λειτουργούν ως αντιστάθμισμα νησιωτικού κόστους και τα οποία, όπως έχει τονιστεί, είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα.

Οι επιχειρήσεις που θα κάνουν εγγραφή στο σύστημα θα επωφεληθούν από το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ), το οποίο θα αποδίδεται στις επιχειρήσεις που έχουν έδρα στα νησιά και είναι εγγεγραμμένες στο αντίστοιχο Νησιωτικό Επιμελητήριο. Το μέτρο αφορά τους Κλάδους Εμπορίου, Μεταποίησης & Τουριστικών Καταλυμάτων. Το Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο. Δικαιούχοι-επιχειρήσεις θα μπορούν να είναι όσες εμπίπτουν στη κατηγορία «πολύ μικρή», «μικρή», «μεσαία», βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Εντύπων (Ν.4308/2014). Ειδικά για τα επιχειρήσεις θα υποβάλλονται στο σύστημα τα σχετικά παραστατικά (φορτωτική, τιμολόγια και ναύλοι επαγγελματικού οχήματος – στην περίπτωση ιδιομεταφοράς).

Περισσότερες πληροφορίες στο https://metaforikoisodynamo.gr/FAQ.aspx ή στον Ε.Ε.Σ.Π. (6970801255)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ε.Σ.Π.
Σχολιάστε