Ενημέρωση για σημαντικές δικαστικές Αποφάσεις υπέρ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΠόρουΦωτό αρχείου

Από τον Δήμο Πόρου εκδόθηκε την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018, η ακόλουθη ενημέρωση σχετικά με δικαστικές αποφάσεις υπέρ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου:

“Ενημέρωση για σημαντικές δικαστικές Αποφάσεις υπέρ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου
Απορρίφθηκε, με την υπ’ αριθμ. Α3165/2017 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, η προσφυγή της εταιρείας «Σ. Αναγνωστοπούλου – Θ. Μητσόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου, με την οποία η εταιρεία ζητούσε τη μείωση 20% του ανταλλάγματος που πλήρωνε για την εκμετάλλευση της πλαζ
Ασκελίου τα έτη 2010 και 2011.
Η εν λόγω Ομόρρυθμη Εταιρία είχε επίσης καταθέσει και αίτηση για αναγνώριση της μισθωτικής σχέσης ως εμπορικής, η οποία επίσης απορρίφθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά το 2013, ενώ το 2013 είχε καταθέσει και μια ακόμα αγωγή, με την οποία ζητούσε να της επιστραφεί από το ΔΛΤΠ το σύνολο των μισθωμάτων που είχε καταβάλει για την πενταετία 2008-2012 συν επιπλέον 50.000€ για ηθική βλάβη (συνολικά 263.942€), με την αιτιολογία ότι οι κατασκευές της πλαζ είχαν χαρακτηρισθεί από το 2009 ως αυθαίρετες (πρόκειται για το Πρωτόκολλο Κατεδάφισης της Κτηματικής Υπηρεσίας που είχε κρυφτεί καλά στα συρτάρια του ΔΛΤΠ και του Λιμεναρχείου Πόρου μέχρι τη στιγμή που η παραλία πέρασε στα χέρια επόμενου μισθωτή το 2013, στον οποίο το Λιμεναρχείο απαγόρευσε ξαφνικά να χρησιμοποιεί τις κατασκευές).
Σημειώνεται ότι, για την εκκρεμότητα της υπόθεσης αυτής, η προηγούμενη διοίκηση του ΔΛΤΠ (Πρόεδρος Ρίτα Μάνδηλα, Αντιπρόεδρος Σταματίνα Μητσιοπούλου) δεν είχε ενημερώσει τη νέα διοίκηση. Όταν η σημερινή διοίκηση ανακάλυψε τη συγκεκριμένη δικαστική εκκρεμότητα, διαπίστωσε με έκπληξη ότι το ΔΛΤΠ είχε συναινέσει στην έκδοση προσωρινής διαταγής υπέρ της αντιδίκου εταιρίας και είχε ταχθεί υπέρ του αιτήματός της για μη καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση. Κατόπιν ενεργειών της νέας διοίκησης, ορίστηκε νέα δικηγόρος για τον χειρισμό των υποθέσεων και έτσι και οι τρεις δικαστικές εκκρεμότητες έληξαν με αίσιο τέλος για το ΔΛΤΠ.”Σχολιάστε