Εκτός Μεταφορικού Ισοδύναμου οι μόνιμοι κάτοικοι της Τροιζηνίας;Ηλεκτρονικές επιστολές με τις οποίες ενημερώνονται πως δεν δικαιούνται το μεταφορικό ισοδύναμο, λαμβάνουν μόνιμοι κάτοικοι της Τροιζηνίας από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Συγκεκριμένα, μόνιμος κάτοικος Γαλατά, που μέχρι σήμερα εδικαιούτο και ελάμβανε το Μεταφορικό Ισοδύναμο, ενημερώθηκε με μέιλ από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ότι έπειτα από διασταύρωση των στοιχείων του, που διενήργησε η Γενική Γραματεία, δεν δικαιούται πλέον το Μεταφορικό Ισοδύναμο επειδή δεν προκύπτει από πουθενά ότι είναι μόνιμος κάτοικος Δήμου Πόρου.
Σχολιάστε