Εκπαίδευση Ομάδας Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου, δείχνοντας έμπρακτα την ευαισθησία του στα θέματα της Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος, οργάνωσε και εφέτος την Ετήσια εκπαίδευση της ομάδας που έχει συγκροτήσει για την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης στους λιμένες αρμοδιότητάς του, σε συνεργασία με την εξειδικευμένη Εταιρία Αντιμετώπισης Ρυπάνσεων New Naval Ltd, την Πέμπτη 30-5-2019.

Η εκπαίδευση περιελάμβανε θεωρητικό και πρακτικό μέρος, ενώ στα πλαίσια του δεύτερου πραγματοποιήθηκε επίδειξη του συνόλου του Αντιρρυπαντικού εξοπλισμού και εν συνεχεία εκτελέστηκε Άσκηση Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης.

Κατά τη διάρκεια της θεωρητικής εκπαιδεύσεως, που διεξήχθη σε κατάλληλη αίθουσα του Κτιρίου ‘Συγγρού’, παρουσιάστηκε μεταξύ των άλλων η οργάνωση του Δ.Λ.Τ. Πόρου για την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης ειδικά από Πετρελαιοειδή, ο αντιρρυπαντικός εξοπλισμός που έχει τοποθετηθεί σε κατάλληλο σημείο του Λιμένα του Πόρου, όπως και οι διαδικασίες χρήσης αυτού.


Πιο ειδικά, αναλύθηκαν θέματα που αφορούσαν στους τρόπους εισροής ρυπογόνων ουσιών στο θαλάσσιο περιβάλλον, στις μεθόδους αντιμετώπισης ανάλογων συμβάντων και στα μέσα που χρησιμοποιούνται, προκειμένου η τελευταία να στεφθεί με επιτυχία.

Στο πρακτικό μέρος, όπως ήδη προαναφέρθηκε, έγινε επίδειξη όλου του εξοπλισμού που διατίθεται από την Εταιρία New Naval LTD στο ΔΛΤ και εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε άσκηση Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης στο Λιμένα του Πόρου.

Το σενάριο της Άσκησης που πραγματοποιήθηκε στον Λιμένα μας, προέβλεπε διαρροή πετρελαιοειδών αποβλήτων από το Ε/Γ-Ο/Γ Ferry Boat ανοικτού τύπου ‘ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ Δ.’ που βρισκόταν προσδεμένο σε αυτόν. Για την αντιμετώπισή του έγινε παρέαση πλωτού φράγματος μήκους 90 μέτρων, πέριξ του πλοίου και η εν συνεχεία απαραίτητη Επιχειρησιακά αγκυροβόλησή του, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια Λέμβου που συμμετείχε εθελοντικά στην Άσκηση.

Καθόλη τη διάρκεια της Ασκήσεως συμμετείχαν ενεργά και πολλά από τα στελέχη του Λιμεναρχείου Πόρου, τα οποία βοήθησαν ουσιαστικά στην εκτέλεση της Άσκησης, τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα και μέσω της παρούσας ανακοίνωσης.

Στόχος της οργάνωσης του Δ.Λ.Τ. Πόρου, είναι η αυτοδύναμη αντιμετώπιση ενός περιστατικού ρύπανσης, ειδικά διαρροής πετρελαιοειδούς σε πρώτο χρόνο, διότι όπως είναι ευνόητο, αν μια πετρελαιοκηλίδα εξαπλωθεί αφενός θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον και την οικονομική ζωή του τόπου και αφετέρου η απορρύπανση θα γίνει πολύ δαπανηρή, με πολλαπλές αρνητικές συνέπειες ακόμα και για τις ζωές μας γενικότερα.

To ΔΛΤ ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμμετείχαν στην εκπαίδευση, δηλώνοντας εμφανώς ικανοποιημένοι από το επίπεδο συμμετοχής και ετοιμότητας που επέδειξαν και έχοντας τη βεβαιότητα ότι σε περίπτωση πραγματικού περιστατικού ρυπάνσεως, η αντιμετώπισή του θα είναι άμεση και καθ’ όλα αποτελεσματική, με σκοπό την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος του Νησιού μας.
Σχολιάστε