Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Πόρου για το 2019Εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 234/2018 ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου για το 2019.
Το Πρόγραμμα, το οποίο διαμορφώθηκε από την Τουριστική Επιτροπή, έχει προϋπολογισμό 42.500€ και περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

Συντήρηση-φιλοξενία νέας τουριστικής ιστοσελίδας 2.000€
Facebook posts 0€
Instagram posts 0€
Διαφήμιση του προορισμού στο internet 1.000€
Διαχείριση ιστοσελίδας και social media 4.000€
Διαφήμιση σε ρ/φ σταθμούς* 5.000€
E-newsletter σε υποψήφιους τουρίστες 0€
Email marketing σε ταξιδιωτικά γραφεία 0€
Search Engine Optimization 0€
Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις** 7.000€
Press-Fam trip (εκπρόσωποι τύπου-influencers) 4.000€
Μεταφράσεις ιστοσελίδας-προωθητικού υλικού 1.500€
Παραγωγή video και φωτογραφικού υλικού 2.000€
Παραγωγή έντυπου προωθητικού υλικού 3.000€
Ετήσια ποιοτική έρευνα ικανοποίησης τουριστών 0€
Εντοπισμός ευκαιριών βελτίωσης Τουριστικών Υποδομών 0€
Μέτρηση αποτελεσματικότητας ενεργειών marketing 2.000€
Σχέδιο Εφαρμογής Δράσεων Επικοιν. Στρατηγικής 11.000€
ΣΥΝΟΛΟ 42.500€

Το 2018 ήταν η τέταρτη συνεχής χρονιά κατά την οποία ο Δήμος Πόρου υλοποίησε Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης, με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισής του και των επιμέρους δράσεών του από τον Ε.Ο.Τ. Επισημαίνεται ότι το 2015 ήταν η πρώτη χρονιά που ο Δήμος ξεκίνησε να εφαρμόζει τη συγκεκριμένη διαδικασία (με την εξαίρεση μίας μόνο δράσης κόστους 639€ το 2013), η οποία και είναι η μοναδική με βάση την οποία επιτρέπεται οι Δήμοι να διενεργούν δράσεις τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.
Η εξέλιξη των τουριστικών δράσεων του Δήμου μας την περίοδο 2008 – 2018 είναι η εξής:

Έτος Π/Υ δαπανών Δαπάνες που διατέθηκαν
2008 – 2012 0€ 0€
2013 639€ 639€
2014 1.500€ 1.500€
2015 35.000€ 23.960€
2016 31.000€ 18.098€
2017 41.500€ 34.114€
2018 51.500€ 21.260€*

*συν δημιουργία 2 δημοτικών ιστοσελίδων, χορηγία του Τάσου Φιακά
Σχολιάστε