Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου τηλεμετρίας ύδρευσης του Δήμου Πόρου μέσω ΕΣΠΑΣύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Πόρου, με απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», η οποία επικυρώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Πόρου για χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Αυτοματισμός αγωγού μεταφοράς ύδατος από τον κάμπο Τροιζηνίας έως τη Μεγάλη Σκάλα Γαλατά και του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πόρου», προϋπολογισμού 855.811€.

Στη σχετική Μελέτη προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση σύγχρονων συστημάτων αυτοματισμού και μέτρησης στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου, που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των γεωτρήσεων και τη μέτρηση των ποσοτήτων και ροών πόσιμου ύδατος στις δεξαμενές. Με την εγκατάσταση των αυτοματισμών θα δημιουργηθεί ένα κεντρικό σύστημα τηλε-ελέγχου και διαχείρισης του δημοτικού δικτύου ύδρευσης, το οποίο θα επιφέρει εξορθολογισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών ύδατος και αποτελεσματικό έλεγχο των διαρροών, με άμεση ωφέλεια, τόσο σε οικονομικό, όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο (εξοικονόμηση υδάτινων πόρων). Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έργου του Δήμου Πόρου μετά την επέκταση του Νέου Δυτικού Λιμένα το 2006.
Σχολιάστε