Εγκρίθηκε από το Δ.Σ. Πόρου η διενέργεια διαγωνισμού για τη διαμόρφωση της οδού ΔημοσθένουςΌπως ανακοινώθηκε από τον Δήμαρχο Πόρου Γιάννη Δημητριάδη, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 39/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου η προκήρυξη διαγωνισμού για τη σύνταξη Μελέτης διαμόρφωσης της οδού Δημοσθένους (νυν Χριστόδουλου Μέξη), προϋπολογισμού 42.878€.
Αντικείμενο της Μελέτης είναι η εγκατάσταση νέων υπογειοποιημένων δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων, η εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού, η πλακόστρωση με υλικά εναρμονισμένα στον αισθητικό χαρακτήρα της περιοχής και συγκοινωνιακές διευθετήσεις, με έμφαση στην ασφάλεια των πεζών. Η Μελέτη περιλαμβάνει τις ακόλουθες επί μέρους υπο-Μελέτες: 1) αρχιτεκτονική, 2) υδραυλική, 3) κυκλοφοριακή, 4) ηλεκτρομηχανολογική, 5) περιβαλλοντική, 6) Μελέτη Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. και 7) τεύχη δημοπράτησης.

Σημειώνεται ότι η περιοχή παρέμβασης αφορά στην άνοδο της οδού μέχρι την Δεξαμενή, καθώς η αντίστοιχη παρέμβαση για το τμήμα μέχρι την πλατεία του Αγ. Κωνσταντίνου περιλαμβάνεται σε άλλη Μελέτη που ήδη βρίσκεται στη διάθεση του Δήμου. Με την παραλαβή της Μελέτης, ο Δήμος θα αναζητήσει χρηματοδότηση για την εκτέλεση του έργου, το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να υλοποιηθεί σε δύο με τρία χρόνια από σήμερα.
Σχολιάστε