Εγκρίθηκαν οι χρηματοδοτήσεις 3 Μελετών κόστους 85 χιλιάδων ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών & ΔανείωνΌπως ανακοινώθηκε από τον Δήμαρχο Πόρου Γιάννη Δημητριάδη μια ακόμα σημαντική είδηση για τον Δήμο Πόρου είναι η έγκριση από το Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων του αιτήματος χρηματοδότησης τριών Μελετών πρώτης προτεραιότητας με σημαντικό περιβαλλοντικό και λειτουργικό πρόσημο.
Η έγκριση αφορά στην ανάθεση:
1) Μελέτης Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτηρίων (κτήρια διοίκησης και Σχολεία) – 25.000€
2) Μελέτης Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας δράσης αντικατάστασης δημοτικού οδοφωτισμού για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας – 15.000€
3) Μελετών (πλην αρχιτεκτονικής) για την αποκατάσταση και αξιοποίηση της Δημοτικής Αγοράς – 45.000€
Σχολιάστε