ΔΛΤ Πόρου: Επιθεώρηση περιοχών Πούντας και Πέρλιας για εξασφάλιση κανόνων ευταξίας και καθαριότηταςΤο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου ενημερώνει ότι την επόμενη εβδομάδα μικτό κλιμάκιο του Δ.Λ.Τ. και του Λιμεναρχείου Πόρου θα διενεργήσει επιθεώρηση στις περιοχές της Πούντας και της Πέρλιας προκειμένου να ελέγξει την ευταξία και καθαριότητα των λιμενικών χώρων. Σημειώνεται ότι το Δ.Λ.Τ. έχει ενημερώσει επανειλημμένα εγγράφως τους αλιείς και ιδιοκτήτες σκαφών για τους κανόνες ευταξίας και καθαριότητας που πρέπει να τηρούν και τους έχει καλέσει να απομακρύνουν κάθε στοιχείο που δεν συνάδει με αυτούς.

 

Οι ισχύοντες κανόνες ευταξίας και καθαριότητας είναι οι ακόλουθοι:

  • Επιτρέπεται η διατήρηση διχτύων σε μήκος ίσο με την προβολή του κάθε σκάφους στην ακτή και πλάτος έως 1,5μ., με την προϋπόθεση ότι υπολείπεται διάδρομος διέλευσης πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,5μ. (ελάχιστο επιτρεπόμενο από το νόμο). Τα δίχτυα πρέπει να είναι σκεπασμένα, καθαρά και τακτοποιημένα και επιτρέπεται η επιδιόρθωσή τους επί των κρηπιδωμάτων.
  • Απαγορεύεται η διατήρηση στους εν λόγω χώρους οποιουδήποτε άλλου στοιχείου και εξοπλισμού που δεν είναι δίχτυ (βάρκες, άγκυρες, καδένες, μηχανές, ψυγεία, σχοινιά, καρέκλες, καφάσια κ.τ.λ.).

 

Στο πλαίσιο των ελέγχων, θα γίνει άμεση απομάκρυνση κάθε στοιχείου που βρίσκεται στους χώρους κατά παράβαση των ανωτέρω κανόνων, ενώ τυχόν βάρκες που ανευρεθούν θα φυλαχθούν για 2 μήνες για την περίπτωση που τις αναζητήσουν οι ιδιοκτήτες τους, ενώ όσες είναι μη-λειτουργικές θα καταστραφούν άμεσα. Τέλος, σημειώνεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, θα βεβαιωθούν από το Λ/Χ Πόρου τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ οι ιδιοκτήτες που τυχόν δεν έχουν συμμορφωθεί στις ειδοποιήσεις θα επιβαρυνθούν με τα έξοδα μεταφοράς των εξοπλισμών τους.
Σχολιάστε