Διεξαγωγή έρευνας στο πλαίσιο Διερεύνησης της Ίδρυσης Δημοτικής Συγκοινωνίας στο Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων


Από τον Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: 
O Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων υπακούοντας στις εθνικές επιταγές για την προώθηση των κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων μορφών μετακίνησης και θέτοντας ως προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των πολιτών, προχωρά στην εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη Διερεύνηση της Ίδρυσης ενός συστήματος Δημοτικής Συγκοινωνίας.
Το συγκεκριμένο σύστημα θα στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών καθημερινής μετακίνησης των κατοίκων του Δήμου και στην παροχή μιας σύγχρονης εναλλακτικής, πέραν αυτής του ιδιωτικού μεταφορικού μέσου.
Ο Δήμος, θέλοντας να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, πραγματοποιεί την παρούσα έρευνα, προκειμένου να αξιολογήσει τις απόψεις και τις προτιμήσεις των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών της περιοχής.
Οι απόψεις, οι προτιμήσεις, οι ιδέες και οι παρατηρήσεις σας αποτελούν σημαντικά στοιχεία, τα οποία θα αξιολογήσει ο Δήμος για να βελτιστοποιήσει το σχεδιασμό του.
Με απώτερο στόχο την ουσιαστική συμβολή στο σχεδιασμό, απευθυνόμαστε στους κατοίκους και τους επισκέπτες του Δήμου μας και βασιζόμαστε στην ενεργό συμμετοχή όλων με την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της συγκεκριμένης έρευνας.
Μπορείτε να βρείτε την έρευνα στον σύνδεσμο: https://forms.gle/XR1LYtqvYDwXKRP86Σχολιάστε