Διαμαρτυρία Αθανασίου για την απόφαση και τα πρακτικά του Δ.Σ. Τροιζηνίαςo Σάββας Αθανασίου

Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τροιζηνίας κ. Χρήστο Πάλλη, απέστειλε ο Επικεφαλής του Δικτύου Πολιτών ΑλλάΖΟΥΜΕ τα Μέθανα και την Τροιζηνία κ. Σάββας Αθανασίου, με την οποία καταγγέλλει διαστρέβλωση των πρακτικών και λαθεμένη καταγραφή απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τροιζηνίας. Ακολουθεί αυτούσια η επιστολή:

Σάββας Ν. Αθανασίου
Επικεφαλής του Δικτύου Πολιτών ΑλλάΖΟΥΜΕ τα Μέθανα και την Τροιζηνία

Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τροιζηνίας κ. Χρήστο Πάλλη.
Κοινοποίηση: Γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου κ. Γεώργιο Λέκκα.
Κύριε Πρόεδρε,

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση 93/2012 της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της Πέμπτης 24 Μαίου 2012 στην οποία εμφανίζεται ότι η απόφαση για την δακοκτονία ελήφθη ομόφωνα. Σας υπενθυμίζω ότι η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία, ενώ ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αντώνης Παυλής, δήλωσε από την αρχή της συνεδρίασης ότι δεν θα ψηφίσει κανένα θέμα της ημερήσιας διάταξης, επειδή η πλειοψηφία δεν έχει εφαρμόσει τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που αφορούν στα δικαιώματα της μειοψηφίας. Επίσης να σας επισημάνω ότι στα πρακτικά δεν υπάρχει καμία δική μου αναφορά, όσο και του τοπικού συμβούλου της Τροιζήνας κ. Αθανάσιου Κ. Μητρώκα για το έγγραφο του Τοπικού Συμβουλίου της Τροιζήνας, στο οποίο εμφανιζόταν ο κ. Αθ.Κ. Μητρώκας να είναι παρών και ότι εψήφισε υπέρ της δακοκτονίας. Στη συνεδρίαση κατηγγέλθη ότι ουδέποτε συνεκλήθη η συγκεκριμένη συνεδρίαση, ότι δεν παρέστη ο κ. Μητρώκως και πολύ δε περισσότερο δεν εψήφισε.
Για το λόγο αυτό ζητώ:
1. Να διορθωθεί η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την ομοφωνία της απόφασης και να αναγραφεί το σωστό “κατά πλειοψηφία” και τη θέση του κ. Α. Παυλή.
2. Να μας δοθεί αντίγραφο του επίμαχου εγγράφου του Τοπικού Συμβουλίου της Τροιζήνας, καθώς και των άλλων Τοπικών Συμβουλίων που αφορούν τις αποφάσεις για την δακοκτονία.
3. Να μας δοθούν αντίγραφα των ηχογραφημένων πρακτικών και η απομαγνητοφώνηση της συγκεκριμένης συζήτησης.

Σάββας Ν. Αθανασίου
30 Μαίου 2012
Σχολιάστε