Διαγωνισμός για σχολικό κυλικείο στο ΓαλατάH Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τροιζηνίας προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό ο οποίος αφορά τη μίσθωση του σχολικού κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Γαλατά. Ακολουθεί η Διακήρυξη:

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τροιζηνίας προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό ενσφράγιστων προσφορών για τη μίσθωση του σχολικού κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Γαλατά.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Δημοτικού Σχολείου Γαλατά στις 30 Μαρτίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται έως την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012 και ώρα 13.00 στο Δημοτικό Σχολείο Γαλατά .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Δημοτικό Σχολείο Γαλατά τις ώρες 12.30 – 13.00 (τηλ.: 2298043620) απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν την έντυπη αίτηση συμμετοχής, τη διακήρυξη του διαγωνισμού καθώς και ενημερωτικό φάκελο με τις ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν τη μίσθωση και λειτουργία σχολικού κυλικείου.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Σχολιάστε