Δημοσίευση “Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Καταστροφών” του Δήμου Πόρου


Μια ακόμα σημαντική καινοτομία από τον Δήμο Πόρου στον τομέα Πολιτικής Προστασίας αποτελεί η σύνταξη και δημοσίευση «Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Καταστροφών».
Στην ανακοίνωση του ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης αναφέρει: “Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι Δήμοι οφείλουν να διαθέτουν Μνημόνια ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από φυσικές καταστροφές. Η υποχρέωση αυτή βασίζεται σε μια κακώς νοούμενη μετακύλιση ευθυνών του Κεντρικού Κράτους προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη απόδοση πόρων και παραβλέπει το γεγονός ότι τα στελέχη των Δήμων δεν έχουν την κατάρτιση για να συντάσσουν τέτοια κείμενα. Έτσι, λίγοι είναι οι Δήμοι που έχουν ανταπεξέλθει στην υποχρέωση αυτή, ενώ όσοι το έχουν κάνει κατά κανόνα έχουν χρησιμοποιήσει τυποποιημένα υποδείγματα.
Ο Δήμος μας επέλεξε να μην υιοθετήσει ένα Σχέδιο «φασόν», αλλά να συντάξει από μηδενική βάση το δικό του Σχέδιο για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών που θα είναι προσαρμοσμένο ακριβώς στα μέτρα του, θα είναι αναλυτικό και συγκεκριμένο και θα εμπεριέχει ονομαστικά όλες τις παραμέτρους που αφορούν στην επικράτειά του, την οργάνωσή του και στην λειτουργία τρίτων Υπηρεσιών στην περιοχή. Για την σύνταξή του Σχεδίου αυτού χρειάστηκε μελέτη, συσσώρευση εμπειρίας και χρόνος. Έτσι, το 2018 ο Δήμος υιοθέτησε καταρχήν ένα Σχέδιο εσωτερικής λειτουργίας για περιπτώσεις καταστροφών το οποίο συμπληρώθηκε σταδιακά και πλέον απέκτησε συνολικό περιεχόμενο το οποίο αναφέρεται επιπλέον στον συντονισμό των τοπικών αρχών, στις προβλεπόμενες ενέργειες των πολιτών και σε σενάρια καταστροφών. Μάλιστα, προκειμένου η εφαρμογή του να είναι δεσμευτική, το Σχέδιο εγκρίθηκε ως κανονιστική πράξη με την υπ’ αριθμ. 129/22.12.2021 ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η βασικότερη προϋπόθεση, όμως, ώστε το Σχέδιο αυτό να αποδειχθεί χρήσιμο, είναι να είναι γνωστό στους κατοίκους. Για τον λόγο αυτό θα βρίσκεται μόνιμα αναρτημένο στην αρχική σελίδα του poros.gr και θα αποσταλεί και σε έντυπη μορφή σε όλα τα σπίτια και τις επιχειρήσεις του νησιού. Οι κάτοικοι θα πρέπει να το διαβάσουν με προσοχή και σε περίπτωση εκδήλωσης καταστροφής να ανατρέξουν άμεσα σε αυτό. Και βέβαια, το τελευταίο ελπίζουμε να μην χρειαστεί ποτέ!”
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΔΩ:Σχολιάστε