Δημοπρατείται η επαρχιακή οδός Γαλατά – ΕπιδαύρουΠροχωρά σε δημοπράτηση το έργο συντήρησης της επαρχιακής οδού Γαλατάς – Φανάρι προς Επίδαυρο διαμέσου Λεσιάς, για την οποία η Περιφερειακή ενότητα Πειραιά έχει την αρμοδιότητα συντήρησης, προϋπολογισμού 363.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από την περιφέρεια Αττικής. Αυτό αποφασίστηκε ομόφωνα στην 35η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16/9/2011.
Για το συγκεκριμένο έργο έχουν εγκριθεί τα τέυχη δημοπράτησης και έχει επίσης συμπεριληφθεί στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Επενδύσεων Περιφέρειας Αττικής του έτους 2011.
Το έργο που θα πραγματοποιηθεί προβλέπει α) εργασίες καθαρισμού της οδού και της τάφρου από φερτά υλικά καθώς και εργασίες άρσης καταπτώσεων, β) εργασίες επένδυσης των πρανών της οδού με ελεύθερο πλέγμα, γ) εργασίες αποκατάστασης των βλαβών του οδοστρώματος όπως εργασίες κατασκευής νέου τάπητα σε τμήματα του δικτύου καθώς και επούλωση λάκκων και δ) εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης.
Με την μελέτη που έχει καταρτιστεί μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα οποιαδήποτε τρέχουσα ή έκτακτη ανάγκη αποκατάστασης βλάβης ή συντήρησης παρουσιαστεί στο εν λόγω οδικό δίκτυο για ένα έτος.
Source: http://www.neaepohi.gr/
Σχολιάστε