Δήμος Πόρου: Ενημέρωση για την έγκριση αιτημάτων παράτασης ωραρίου μουσικής


Σύμφωνα με ενημέρωση του Δημάρχου Πόρου Γιάννη Δημητριάδη, κατόπιν Απόφασης που έλαβε σήμερα ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου, εγκρίθηκαν όλα τα αιτήματα για παράταση ωραρίου μουσικής που είχαν υποβληθεί στον Δήμο (για τους επιχειρηματίες που είναι ταμειακά ενήμεροι). Η παράταση ισχύει μέχρι την 01:15π.μ. σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, και για διάστημα 14 ημερών, ώστε το περιεχόμενό της να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις νέες ΚΥΑ, αλλά και να ελέγχονται τυχόν περιπτώσεις κατάχρησης των όρων της.
Ο Δήμος Πόρου, σε συνεργασία με το τοπικό Α.Τ. και το Λιμεναρχείο, έχει φροντίσει για την διεξοδική ενημέρωση των επιχειρηματιών όλων των κρίσιμων κλάδων σχετικά με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα και με τους όρους λειτουργίας τους, ώστε να διαφυλαχθεί στο νησί η υγειονομική ασφάλεια και ο υγιής ανταγωνισμός, ενώ, από την μεριά τους, αρκετοί επιχειρηματίες του νησιού απέστειλαν στον Δήμο κοινή δήλωση με την οποία τονίζουν τις ίδιες αναγκαιότητες.Σχολιάστε