Δήμος Πόρου – “Α. Τρίτσης”: Διαχείριση αστικών λυμάτωνΣε συνέχεια της παρουσίασης των προτάσεων που υπέβαλε ο Δήμος Πόρου στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης ανάρτησε την περίληψη της πρότασης για χρηματοδότηση του έργου: Αποκατάσταση και αναβάθμιση όλων των υποδομών του Βιολογικού Καθαρισμού με ένα ενιαίο έργο – Προϋπολογισμός: 15.290.350€

• Το Υποέργο 1, με προϋπολογισμό 4.216.000€, αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την αναβάθμιση λειτουργίας της μονάδας ΒΙΟΚΑ με την προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας αποτελούμενη από μονάδα διύλισης και μονάδα απολύμανσης UV.
• To Υποέργο 2, με προϋπολογισμό 1.674.000€, αφορά στην υλοποίηση έργων μεταφοράς επεξεργασμένων λυμάτων του ΒΙΟΚΑ, ώστε να είναι εφικτή η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων εκροών για απεριόριστη άρδευση και πυροπροστασία. Αυτό θα επιτευχθεί με την κατασκευή αγωγού μήκους 3.440m για την μεταφορά των επεξεργασμένων λυμάτων από την μονάδα προς στην Φούσα, ενός αντλιοστασίου και μιας πλαστικής δεξαμενής 50m3.
• Το Υποέργο 3, με προϋπολογισμό 8.680.000€, αφορά στην αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου και των αντλιοστασίων της Καλαυρίας και Σφαιρίας και την επέκτασή τους μέχρι το Σιρόκκο και το Σιρένε, καθώς και τον επανακαθορισμό του στο Κανάλι, ώστε το δίκτυο να αποκτήσει το απαιτούμενο ύψος που θα επιτρέψει ξανά την διέλευση μικρών σκαφών κάτω από την γέφυρα.
• Το Υποέργο 4, με προϋπολογισμό 50.000€, αφορά ενδεχόμενες δαπάνες από εμπλοκές των τεχνικών έργων με δίκτυα κοινής ωφέλειας (ύδρευσης, ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεφωνίας, οπτικές ίνες).
• Το Υποέργο 5, με προϋπολογισμό 334.000€, αφορά στην αποζημίωση προσωπικού που θα ορίσει η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων για την παρακολούθηση των κατασκευαστικών εργασιών.
• Το Υποέργο 6, με προϋπολογισμό 111.910€, αφορά δαπάνες για υπηρεσίες βασικών μελετητών, οι οποίοι μετέχουν υποχρεωτικά ως τεχνικοί σύμβουλοι κατά την εκτέλεση δημοσίων έργων.
• Το Υποέργο 7, με προϋπολογισμό 218.550€, αφορά στις δαπάνες διοικητικού κόστους επίβλεψης του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής για την υποστήριξη υλοποίησης της Πράξης.DΣχολιάστε