Γενική Συνέλευση του ΤΟΕΒ Λεμονοδάσους Πόρου στις 20 Ιουνίου 2021


Το Δ.Σ. TOEB / Λεμονοδάσους συγκαλεί σε Συνέλευση με φυσική παρουσία όλων των μελών του την Κυριακή 20 Ιουνίου 2021, ώρα 10:30 στο προαύλιο του Αγ. Σεραφείμ Λεμονοδάσους με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Διοικητικός Απολογισμός έτους 2020.
2. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2020.
3. Επικύρωση των θεμάτων και του Π/Υ 2021 της πρόσφατης διά περιφοράς Γεν. Συνέλευσης.
4. Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
5. Διάφορα θέματα – Αιτήματα μελών.
6. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέας Γεν. Συνέλευσης και από αυτήν νέου Δ. Σ.Σχολιάστε