Γενική Συνέλευση του Συλλόγου “Οι φίλοι του Λεμονοδάσους”


Από τον Σύλλογο “Οι φίλοι του Λεμονοδάσους”, μας εστάλη το ακόλουθο μήνυμα:
“Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2017 το πρωί στις 11:00 θα γίνει η επαναληπτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Φίλων του Λεμονοδάσους.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Οικονομικός απολογισμός. 
2. Έκθεση πεπραγμένων αποχωρούντος Δ.Σ. του συλλόγου.
3. Έγκριση από την Γεν. Συνέλευση του οικονομικού απολογισμού για απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. 
5. Άλλα θέματα που θα προταθούν.
6. Αρχαιρεσίες νέου Διοικ. Συμβουλίου
Παρακαλούμε για την προσέλευση των μελών.”Σχολιάστε